Điều kiện tách, hợp thửa đất mới tại TP.Hồ Chí Minh

Sáng nay 07/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố.

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu đề dẫn tại hội nghị

Đây là quyết định được nhiều người dân Thành phố mong đợi, bởi các quyết định cũ có phần phát sinh các thủ tục không cần thiết. Theo đó, diện tích tối thiểu được tách thửa, đối với đất ở, thửa đất ở mới hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (đã trừ phần diện tích thuộc quy hoạch công trình giao thông không phù hợp quy hoạch) phải đảm bảo diện tích tối thiểu 36 m2 đối với khu vực 1; 50 m2 đối với khu vực 2 và 80 m2 đối với khu vực 3.

Luật sư Trương Thị Hòa phát biểu tại hội nghị

Luật sư Trương Thị Hòa, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật nhấn mạnh: Việc tách thửa được thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Riêng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất là nông nghiệp không áp dụng các quy hoạch xây dựng trên khi giải quyết thủ tục tách thửa: “Tách thửa ảnh hưởng đến người dân. Có những người có đất, đông con, muốn tách thửa cho con, có những người có đất mà không có muốn bán hết, chỉ muốn bán một phần thôi nhưng mà Nhà nước thì phải có chính sách về quản lý đất đai của mình. Tôi thấy kì này thì quy định rất là rõ ràng. Hơn nữa, để đảm bảo phù hợp với Luật đất đai năm 2024 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2025. Trước khi có quyết định này thì trước đây chúng ta đã có Quyết định 33, còn hiện nay là Quyết định 60 để áp dụng cho hướng tới của cái Luật đất đai mới”.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu phát biểu tại hội nghị

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Thành phố, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố. Điều kiện tách thửa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt, hạ tầng kỹ thuật phải được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định trước khi thực hiện thủ tục tách thửa:  “Trong dự thảo mới này chúng ta cũng phải chỉnh sửa lại những điều kiện tách thửa đối với yêu cầu quy hoạch chi tiết 1/500 để mà tách thửa đất, thửa đất ở và có thêm thể xem xét giữ nguyên những cái yêu cầu quy 1/2000. Khi tách thửa tại Quyết định số 60 thì đây là những vấn đề mà tôi thấy cần phải điều chỉnh điều kiện để tách thửa đối với yêu cầu quy hoạch chi tiết để mà thách thửa đất ở và có thể xem xét giữ nguyên những điều kiện yêu cầu quy hoạch 1/ 2000 để tách thửa tại Quyết định số 60 theo quy định của Luật đất đai. Thửa đất đó phải có đảm bảo lối đi và tiếp giáp với đường công cộng đó và vì điều kiện nhất định cho thửa đất đó”.

Còn bà Hoàng Thị Lợi, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 cho rằng nhu cầu tách thửa của người dân là rất chính đáng. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho người dân có thể là họ tách thửa ra cho con cái xây nhà khi lập gia đình rồi chia thừa kế hoặc là thậm chí tất cả về nhu cầu kinh tế của gia đình và cái đó rất cần thiết. Tuy nhiên, mình cũng phải chú ý đến việc tách thửa, nó phải tạo điều kiện tốt cho chính quyền cũng như nhà nước trong việc quản lý: “Tách thửa có những cái hệ lụy khác, ví dụ như một số tổ chức bất động sản họ phân lô, bán nền thì rất khó cho quản lý nhà nước mình siết là đúng. Thế nhưng mà những nhu cầu của người dân ở thành thị cũng như nông thôn trong việc mà người ta tách thửa thì mình phải hết sức quan tâm. Đặc biệt nên có khảo sát đối với những cái quận, huyện vùng ven cũng như là vùng nông thôn để khi ban hành quyết định thì hợp tình, hợp lý và có thể thực hiện được”.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh khẳng định: Quyết định 60/2017 quy định trường hợp khi tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, giao UBND quận, huyện rà soát các điều kiện về diện tích đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, căn cứ quy định pháp luật quy hoạch, xây dựng…. để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được duyệt, kết nối hạ tầng kỹ thuật chung hiện hữu của khu vực.

 

Phương Dung - Thạnh Huyền