30/11/2023

Hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả vận động các nguồn quỹ Sáng 30/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó k...