16/07/2024

MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh: Tập huấn thực hiện công tác khảo sát sự hài lòng của người dân Ngày 16/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn phường, xã, thị trấn năm 2024.