20/06/2024

TP.Hồ Chí Minh: Lấy ý kiến về thuận lợi, khó khăn khi thực hiện việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp Ngày 20/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc lắng nghe, ghi nhận những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố. Bà Nguyễn Thị Kim Thuý, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt ...