Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Posts

Ông Đào Thanh Long

 

Ông  ĐÀO THANH LONG

 

Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận 11

Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh


Số lượt người xem: Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

  • Ông Lê Như Ái (25-03-2014)
   Ông Lê Như Ái
   Cập nhật ngày 25-03-2014
   Tổng Giám đốc nhà máy nước uống tinh khiết Sàigòn (SAPUWA) PCT Hiệp hội Doanh nghiệp TP
  • Ông Lê Văn Bảy (22-03-2014)
   Ông Lê Văn Bảy
   Cập nhật ngày 22-03-2014
   Ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bà Trần Thị Thanh Hiền (18-02-2014)
   Bà Trần Thị Thanh Hiền
   Cập nhật ngày 18-02-2014
   Bà TRẦN THỊ THANH HIỀN, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ông Nguyễn Thanh Hoàng (24-01-2014)
   Ông Nguyễn Thanh Hoàng
   Cập nhật ngày 24-01-2014
   Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận 6, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ông Nguyễn Văn Bé (25-12-2013)
   Ông Nguyễn Văn Bé
   Cập nhật ngày 25-12-2013
  • Bà Vũ Thị Nga (20-12-2013)
   Bà Vũ Thị Nga
   Cập nhật ngày 20-12-2013
   Bà Vũ Thị Nga
  • Ông Trần Ðông A (30-11-2013)
   Ông Trần Ðông A
   Cập nhật ngày 30-11-2013
  • Châu Minh Tỷ (26-11-2013)
   Châu Minh Tỷ
   Cập nhật ngày 26-11-2013
  • Ông Trần Thiện Tứ (11-11-2013)
   Ông Trần Thiện Tứ
   Cập nhật ngày 11-11-2013

   TIN MỚI HƠN

   • Ông Lê Như Ái (25-03-2014)
    Ông Lê Như Ái
    Cập nhật ngày 25-03-2014
    Tổng Giám đốc nhà máy nước uống tinh khiết Sàigòn (SAPUWA) PCT Hiệp hội Doanh nghiệp TP
   • Ông Lê Văn Bảy (22-03-2014)
    Ông Lê Văn Bảy
    Cập nhật ngày 22-03-2014
    Ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
   • Bà Trần Thị Thanh Hiền (18-02-2014)
    Bà Trần Thị Thanh Hiền
    Cập nhật ngày 18-02-2014
    Bà TRẦN THỊ THANH HIỀN, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
   • Ông Nguyễn Thanh Hoàng (24-01-2014)
    Ông Nguyễn Thanh Hoàng
    Cập nhật ngày 24-01-2014
    Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận 6, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
   • Ông Nguyễn Văn Bé (25-12-2013)
    Ông Nguyễn Văn Bé
    Cập nhật ngày 25-12-2013
   • Bà Vũ Thị Nga (20-12-2013)
    Bà Vũ Thị Nga
    Cập nhật ngày 20-12-2013
    Bà Vũ Thị Nga
   • Ông Trần Ðông A (30-11-2013)
    Ông Trần Ðông A
    Cập nhật ngày 30-11-2013
   • Châu Minh Tỷ (26-11-2013)
    Châu Minh Tỷ
    Cập nhật ngày 26-11-2013
   • Ông Trần Thiện Tứ (11-11-2013)
    Ông Trần Thiện Tứ
    Cập nhật ngày 11-11-2013

    TIN MỚI HƠN

    • Ông Lê Như Ái (25-03-2014)
     Ông Lê Như Ái
     Cập nhật ngày 25-03-2014
     Tổng Giám đốc nhà máy nước uống tinh khiết Sàigòn (SAPUWA) PCT Hiệp hội Doanh nghiệp TP
    • Ông Lê Văn Bảy (22-03-2014)
     Ông Lê Văn Bảy
     Cập nhật ngày 22-03-2014
     Ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
    • Bà Trần Thị Thanh Hiền (18-02-2014)
     Bà Trần Thị Thanh Hiền
     Cập nhật ngày 18-02-2014
     Bà TRẦN THỊ THANH HIỀN, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
    • Ông Nguyễn Thanh Hoàng (24-01-2014)
     Ông Nguyễn Thanh Hoàng
     Cập nhật ngày 24-01-2014
     Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận 6, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
    • Ông Nguyễn Văn Bé (25-12-2013)
     Ông Nguyễn Văn Bé
     Cập nhật ngày 25-12-2013
    • Bà Vũ Thị Nga (20-12-2013)
     Bà Vũ Thị Nga
     Cập nhật ngày 20-12-2013
     Bà Vũ Thị Nga
    • Ông Trần Ðông A (30-11-2013)
     Ông Trần Ðông A
     Cập nhật ngày 30-11-2013
    • Châu Minh Tỷ (26-11-2013)
     Châu Minh Tỷ
     Cập nhật ngày 26-11-2013
    • Ông Trần Thiện Tứ (11-11-2013)
     Ông Trần Thiện Tứ
     Cập nhật ngày 11-11-2013

     TIN MỚI HƠN

     • Ông Lê Như Ái (25-03-2014)
      Ông Lê Như Ái
      Cập nhật ngày 25-03-2014
      Tổng Giám đốc nhà máy nước uống tinh khiết Sàigòn (SAPUWA) PCT Hiệp hội Doanh nghiệp TP
     • Ông Lê Văn Bảy (22-03-2014)
      Ông Lê Văn Bảy
      Cập nhật ngày 22-03-2014
      Ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
     • Bà Trần Thị Thanh Hiền (18-02-2014)
      Bà Trần Thị Thanh Hiền
      Cập nhật ngày 18-02-2014
      Bà TRẦN THỊ THANH HIỀN, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
     • Ông Nguyễn Thanh Hoàng (24-01-2014)
      Ông Nguyễn Thanh Hoàng
      Cập nhật ngày 24-01-2014
      Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận 6, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
     • Ông Nguyễn Văn Bé (25-12-2013)
      Ông Nguyễn Văn Bé
      Cập nhật ngày 25-12-2013
     • Bà Vũ Thị Nga (20-12-2013)
      Bà Vũ Thị Nga
      Cập nhật ngày 20-12-2013
      Bà Vũ Thị Nga
     • Ông Trần Ðông A (30-11-2013)
      Ông Trần Ðông A
      Cập nhật ngày 30-11-2013
     • Châu Minh Tỷ (26-11-2013)
      Châu Minh Tỷ
      Cập nhật ngày 26-11-2013
     • Ông Trần Thiện Tứ (11-11-2013)
      Ông Trần Thiện Tứ
      Cập nhật ngày 11-11-2013

      TIN MỚI HƠN

      • Ông Lê Như Ái (25-03-2014)
       Ông Lê Như Ái
       Cập nhật ngày 25-03-2014
       Tổng Giám đốc nhà máy nước uống tinh khiết Sàigòn (SAPUWA) PCT Hiệp hội Doanh nghiệp TP
      • Ông Lê Văn Bảy (22-03-2014)
       Ông Lê Văn Bảy
       Cập nhật ngày 22-03-2014
       Ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
      • Bà Trần Thị Thanh Hiền (18-02-2014)
       Bà Trần Thị Thanh Hiền
       Cập nhật ngày 18-02-2014
       Bà TRẦN THỊ THANH HIỀN, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
      • Ông Nguyễn Thanh Hoàng (24-01-2014)
       Ông Nguyễn Thanh Hoàng
       Cập nhật ngày 24-01-2014
       Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận 6, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
      • Ông Nguyễn Văn Bé (25-12-2013)
       Ông Nguyễn Văn Bé
       Cập nhật ngày 25-12-2013
      • Bà Vũ Thị Nga (20-12-2013)
       Bà Vũ Thị Nga
       Cập nhật ngày 20-12-2013
       Bà Vũ Thị Nga
      • Ông Trần Ðông A (30-11-2013)
       Ông Trần Ðông A
       Cập nhật ngày 30-11-2013
      • Châu Minh Tỷ (26-11-2013)
       Châu Minh Tỷ
       Cập nhật ngày 26-11-2013
      • Ông Trần Thiện Tứ (11-11-2013)
       Ông Trần Thiện Tứ
       Cập nhật ngày 11-11-2013

       TIN MỚI HƠN

       • Ông Lê Như Ái (25-03-2014)
        Ông Lê Như Ái
        Cập nhật ngày 25-03-2014
        Tổng Giám đốc nhà máy nước uống tinh khiết Sàigòn (SAPUWA) PCT Hiệp hội Doanh nghiệp TP
       • Ông Lê Văn Bảy (22-03-2014)
        Ông Lê Văn Bảy
        Cập nhật ngày 22-03-2014
        Ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
       • Bà Trần Thị Thanh Hiền (18-02-2014)
        Bà Trần Thị Thanh Hiền
        Cập nhật ngày 18-02-2014
        Bà TRẦN THỊ THANH HIỀN, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
       • Ông Nguyễn Thanh Hoàng (24-01-2014)
        Ông Nguyễn Thanh Hoàng
        Cập nhật ngày 24-01-2014
        Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận 6, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
       • Ông Nguyễn Văn Bé (25-12-2013)
        Ông Nguyễn Văn Bé
        Cập nhật ngày 25-12-2013
       • Bà Vũ Thị Nga (20-12-2013)
        Bà Vũ Thị Nga
        Cập nhật ngày 20-12-2013
        Bà Vũ Thị Nga
       • Ông Trần Ðông A (30-11-2013)
        Ông Trần Ðông A
        Cập nhật ngày 30-11-2013
       • Châu Minh Tỷ (26-11-2013)
        Châu Minh Tỷ
        Cập nhật ngày 26-11-2013
       • Ông Trần Thiện Tứ (11-11-2013)
        Ông Trần Thiện Tứ
        Cập nhật ngày 11-11-2013

        TIN MỚI HƠN

        • Ông Lê Như Ái (25-03-2014)
         Ông Lê Như Ái
         Cập nhật ngày 25-03-2014
         Tổng Giám đốc nhà máy nước uống tinh khiết Sàigòn (SAPUWA) PCT Hiệp hội Doanh nghiệp TP
        • Ông Lê Văn Bảy (22-03-2014)
         Ông Lê Văn Bảy
         Cập nhật ngày 22-03-2014
         Ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
        • Bà Trần Thị Thanh Hiền (18-02-2014)
         Bà Trần Thị Thanh Hiền
         Cập nhật ngày 18-02-2014
         Bà TRẦN THỊ THANH HIỀN, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
        • Ông Nguyễn Thanh Hoàng (24-01-2014)
         Ông Nguyễn Thanh Hoàng
         Cập nhật ngày 24-01-2014
         Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận 6, Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
        • Ông Nguyễn Văn Bé (25-12-2013)
         Ông Nguyễn Văn Bé
         Cập nhật ngày 25-12-2013
        • Bà Vũ Thị Nga (20-12-2013)
         Bà Vũ Thị Nga
         Cập nhật ngày 20-12-2013
         Bà Vũ Thị Nga
        • Ông Trần Ðông A (30-11-2013)
         Ông Trần Ðông A
         Cập nhật ngày 30-11-2013
        • Châu Minh Tỷ (26-11-2013)
         Châu Minh Tỷ
         Cập nhật ngày 26-11-2013
        • Ông Trần Thiện Tứ (11-11-2013)
         Ông Trần Thiện Tứ
         Cập nhật ngày 11-11-2013

         TIN ĐÃ ĐƯA

         Xem tiếp

          TIN ĐÃ ĐƯA

          Xem tiếp

           TIN ĐÃ ĐƯA

           Xem tiếp

            TIN ĐÃ ĐƯA

            Xem tiếp

             TIN ĐÃ ĐƯA

             Xem tiếp

              TIN ĐÃ ĐƯA

              Xem tiếp

               TIN ĐÃ ĐƯA

               Xem tiếp

                TIN ĐÃ ĐƯA

                Xem tiếp
                Xem theo ngày:
                Xem theo ngày:
                Xem theo ngày:
                Xem theo ngày:
                Xem theo ngày:
                Xem theo ngày:
                Xem theo ngày:
                Xem theo ngày:
                Kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/ 11-6-2019)
                Nhìn lại chặng đường 71 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, có thể khẳng định rằng: Mọi thành quả của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay đều gắn liền với việc quán triệt và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước.
                BÌNH CHÁNH TỔ CHỨC VỀ NGUỒN VIẾNG MỘ CỤ PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC – THÂN SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
                Sáng ngày 01/6/2019, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh bắt đầu chuyến đi về nguồn viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người.
                Quận 8 tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và đề xuất mô hình, công trình thực hiện các Cuộc vận động do hệ thống Mặt trận phát động gắn với nội dung 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”
                Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 gắn với nội dung 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời đánh giá hiệu quả những mô hình, công trình hệ thống MTTQ Quận và cơ sở phát động trong thời gian qua, sáng ngày 30/5/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8 đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và đề xuất mô hình, công trình thực hiện các Cuộc vận động do hệ thống Mặt trận phát động gắn với nội dung 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
                Mặt trận huyện Nhà Bè đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
                Sáng 23/5, tại phòng họp khối vận, UB MTTQ Huyện đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sinh hoạt chuyên đề về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.
                Văn bản mới cập nhật
                Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
                Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
                Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
                Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
                Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
                Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
                Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

                Giá Vàng

                ĐVT: tr.đồng/lượng
                Loại Mua Bán
                Nguồn: Sacombank - SBJ

                Tỷ giá

                (Nguồn: EXIMBANK)
                 

                 Error ‭[5]‬

                 
                Web Part Error: An error has occurred.

                Error Details:
                [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
                  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
                 

                 Error ‭[3]‬

                 
                Web Part Error: An error has occurred.

                Error Details:
                [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
                  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
                 

                 Error ‭[2]‬

                 
                Web Part Error: An error has occurred.

                Error Details:
                [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
                  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
                 

                 Error ‭[7]‬

                 
                Web Part Error: An error has occurred.

                Error Details:
                [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
                  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
                 

                 Error ‭[6]‬

                 
                Web Part Error: An error has occurred.

                Error Details:
                [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
                  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
                 

                 Error ‭[4]‬

                 
                Web Part Error: An error has occurred.

                Error Details:
                [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
                  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
                 

                 Error ‭[1]‬

                 
                Web Part Error: An error has occurred.

                Error Details:
                [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
                  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)