Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Posts
Kế hoạch MTTPThứ 5, Ngày 25/06/2020, 10:05

Kế hoạch cuộc thi "Tiếp bước truyền thống - Xây dựng tương lai" năm 2020

 

Nhằm tiếp tục tuyên truyền phổ biến Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền theo Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 05/5/2015 của Ban Thương trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai”

Thông tin chi tiết tại: HoatDongAnh/THANG 6 NĂM 2020/KH 183 tổ chức cuộc thi Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai năm 2020.signed.pdf

Tài liệu tham khảo:

HoatDongAnh/thang 7 năm 2020/NQ 01 ĐH đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, NK 2019-2024.PDF

HoatDongAnh/thang 7 năm 2020/Nghi quyet DHDBMTTQVN TP. HCM lan thu XI, nhiem ky 2019 - 2024.pdf

HoatDongAnh/thang 7 năm 2020/CTrHĐ 10 thực hiện NQ ĐH MTTQVN lần thứ IX, NQ ĐH đại biểu MTTQVN TPHCM lần thứ XI, NK 2019-2024.signed (1).pdf

 

 


Số lượt người xem: Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp

   TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

     TIN ĐÃ ĐƯA

     Xem tiếp

      TIN ĐÃ ĐƯA

      Xem tiếp

       TIN ĐÃ ĐƯA

       Xem tiếp

        TIN ĐÃ ĐƯA

        Xem tiếp

         TIN ĐÃ ĐƯA

         Xem tiếp
         Xem theo ngày:
         Xem theo ngày:
         Xem theo ngày:
         Xem theo ngày:
         Xem theo ngày:
         Xem theo ngày:
         Xem theo ngày:
         Xem theo ngày:
         Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các tôn giáo
         Quận 4 học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
         Mặt trận quận Tân Phú tuyên dương 11 tập thể và 36 cá nhân là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
         Người cán bộ Mặt trận thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
         Đó là anh Nguyễn Bảo Quốc - Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Anh là một trong nhiều cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn quận Bình Tân trong những năm qua.
         Văn bản mới cập nhật
         Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
         Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
         Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
         Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
         Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
         Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
         Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

         Giá Vàng

         ĐVT: tr.đồng/lượng
         Loại Mua Bán
         Nguồn: Sacombank - SBJ

         Tỷ giá

         (Nguồn: EXIMBANK)
          

          Error ‭[5]‬

          
         Web Part Error: An error has occurred.

         Error Details:
         [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
           at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
           at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
           at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
           at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
           at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
          

          Error ‭[3]‬

          
         Web Part Error: An error has occurred.

         Error Details:
         [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
           at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
           at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
           at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
           at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
           at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
          

          Error ‭[2]‬

          
         Web Part Error: An error has occurred.

         Error Details:
         [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
           at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
           at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
           at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
           at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
           at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
          

          Error ‭[7]‬

          
         Web Part Error: An error has occurred.

         Error Details:
         [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
           at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
           at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
           at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
           at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
           at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
          

          Error ‭[6]‬

          
         Web Part Error: An error has occurred.

         Error Details:
         [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
           at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
           at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
           at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
           at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
           at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
          

          Error ‭[4]‬

          
         Web Part Error: An error has occurred.

         Error Details:
         [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
           at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
           at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
           at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
           at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
           at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
          

          Error ‭[1]‬

          
         Web Part Error: An error has occurred.

         Error Details:
         [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
           at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
           at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
           at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
           at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
           at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)