Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Posts
Kế hoạch MTTPThứ 3, Ngày 08/09/2015, 07:35

Kế hoạch số 127/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015

Kế hoạch số 127/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015

Kế hoạch số 127/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Phối hợp tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Năm 2015

 


Số lượt người xem: Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

  • Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố (19-02-2016)
   Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố
   Cập nhật ngày 19-02-2016
   Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Giám sát việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
  • Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (05-02-2016)
   Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
   Cập nhật ngày 05-02-2016
   Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
  • Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016 (04-02-2016)
   Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016
   Cập nhật ngày 04-02-2016
   Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức đoàn Mặt trận Tổ quốc Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016
  • Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 (03-02-2016)
   Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016
   Cập nhật ngày 03-02-2016
   Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân”
  • Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của MTTQ Thành phố (03-02-2016)
   Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của MTTQ Thành phố
   Cập nhật ngày 03-02-2016
   Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Triển khai tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
  • Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015 (05-11-2015)
   Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015
   Cập nhật ngày 05-11-2015
   Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” (gọi tắt là Đề án 1-1133) năm 2016
  • Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015 (19-10-2015)
   Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015
   Cập nhật ngày 19-10-2015
   Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Kiểm tra đánh giá kết quả, phân loại thi đua công tác Mặt trận quận, huyện năm 2015
  • Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 (20-09-2015)
   Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015
   Cập nhật ngày 20-09-2015
   Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân Thành phố đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ Thành phố và các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng
  • Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 (09-09-2015)
   Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015
   Cập nhật ngày 09-09-2015
   Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

   TIN MỚI HƠN

   • Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố (19-02-2016)
    Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố
    Cập nhật ngày 19-02-2016
    Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Giám sát việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
   • Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (05-02-2016)
    Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
    Cập nhật ngày 05-02-2016
    Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
   • Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016 (04-02-2016)
    Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016
    Cập nhật ngày 04-02-2016
    Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức đoàn Mặt trận Tổ quốc Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016
   • Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 (03-02-2016)
    Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016
    Cập nhật ngày 03-02-2016
    Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân”
   • Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của MTTQ Thành phố (03-02-2016)
    Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của MTTQ Thành phố
    Cập nhật ngày 03-02-2016
    Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Triển khai tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
   • Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015 (05-11-2015)
    Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015
    Cập nhật ngày 05-11-2015
    Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” (gọi tắt là Đề án 1-1133) năm 2016
   • Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015 (19-10-2015)
    Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015
    Cập nhật ngày 19-10-2015
    Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Kiểm tra đánh giá kết quả, phân loại thi đua công tác Mặt trận quận, huyện năm 2015
   • Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 (20-09-2015)
    Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015
    Cập nhật ngày 20-09-2015
    Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân Thành phố đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ Thành phố và các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng
   • Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 (09-09-2015)
    Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015
    Cập nhật ngày 09-09-2015
    Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

    TIN MỚI HƠN

    • Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố (19-02-2016)
     Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố
     Cập nhật ngày 19-02-2016
     Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Giám sát việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
    • Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (05-02-2016)
     Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
     Cập nhật ngày 05-02-2016
     Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
    • Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016 (04-02-2016)
     Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016
     Cập nhật ngày 04-02-2016
     Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức đoàn Mặt trận Tổ quốc Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016
    • Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 (03-02-2016)
     Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016
     Cập nhật ngày 03-02-2016
     Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân”
    • Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của MTTQ Thành phố (03-02-2016)
     Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của MTTQ Thành phố
     Cập nhật ngày 03-02-2016
     Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Triển khai tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
    • Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015 (05-11-2015)
     Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015
     Cập nhật ngày 05-11-2015
     Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” (gọi tắt là Đề án 1-1133) năm 2016
    • Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015 (19-10-2015)
     Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015
     Cập nhật ngày 19-10-2015
     Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Kiểm tra đánh giá kết quả, phân loại thi đua công tác Mặt trận quận, huyện năm 2015
    • Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 (20-09-2015)
     Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015
     Cập nhật ngày 20-09-2015
     Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân Thành phố đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ Thành phố và các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng
    • Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 (09-09-2015)
     Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015
     Cập nhật ngày 09-09-2015
     Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

     TIN MỚI HƠN

     • Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố (19-02-2016)
      Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố
      Cập nhật ngày 19-02-2016
      Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Giám sát việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
     • Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (05-02-2016)
      Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
      Cập nhật ngày 05-02-2016
      Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
     • Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016 (04-02-2016)
      Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016
      Cập nhật ngày 04-02-2016
      Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức đoàn Mặt trận Tổ quốc Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016
     • Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 (03-02-2016)
      Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016
      Cập nhật ngày 03-02-2016
      Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân”
     • Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của MTTQ Thành phố (03-02-2016)
      Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của MTTQ Thành phố
      Cập nhật ngày 03-02-2016
      Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Triển khai tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
     • Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015 (05-11-2015)
      Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015
      Cập nhật ngày 05-11-2015
      Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” (gọi tắt là Đề án 1-1133) năm 2016
     • Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015 (19-10-2015)
      Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015
      Cập nhật ngày 19-10-2015
      Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Kiểm tra đánh giá kết quả, phân loại thi đua công tác Mặt trận quận, huyện năm 2015
     • Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 (20-09-2015)
      Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015
      Cập nhật ngày 20-09-2015
      Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân Thành phố đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ Thành phố và các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng
     • Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 (09-09-2015)
      Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015
      Cập nhật ngày 09-09-2015
      Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

      TIN MỚI HƠN

      • Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố (19-02-2016)
       Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố
       Cập nhật ngày 19-02-2016
       Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Giám sát việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
      • Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (05-02-2016)
       Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
       Cập nhật ngày 05-02-2016
       Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
      • Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016 (04-02-2016)
       Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016
       Cập nhật ngày 04-02-2016
       Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức đoàn Mặt trận Tổ quốc Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016
      • Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 (03-02-2016)
       Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016
       Cập nhật ngày 03-02-2016
       Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân”
      • Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của MTTQ Thành phố (03-02-2016)
       Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của MTTQ Thành phố
       Cập nhật ngày 03-02-2016
       Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Triển khai tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
      • Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015 (05-11-2015)
       Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015
       Cập nhật ngày 05-11-2015
       Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” (gọi tắt là Đề án 1-1133) năm 2016
      • Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015 (19-10-2015)
       Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015
       Cập nhật ngày 19-10-2015
       Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Kiểm tra đánh giá kết quả, phân loại thi đua công tác Mặt trận quận, huyện năm 2015
      • Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 (20-09-2015)
       Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015
       Cập nhật ngày 20-09-2015
       Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân Thành phố đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ Thành phố và các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng
      • Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 (09-09-2015)
       Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015
       Cập nhật ngày 09-09-2015
       Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

       TIN MỚI HƠN

       • Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố (19-02-2016)
        Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố
        Cập nhật ngày 19-02-2016
        Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Giám sát việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
       • Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (05-02-2016)
        Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
        Cập nhật ngày 05-02-2016
        Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
       • Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016 (04-02-2016)
        Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016
        Cập nhật ngày 04-02-2016
        Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức đoàn Mặt trận Tổ quốc Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016
       • Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 (03-02-2016)
        Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016
        Cập nhật ngày 03-02-2016
        Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân”
       • Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của MTTQ Thành phố (03-02-2016)
        Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của MTTQ Thành phố
        Cập nhật ngày 03-02-2016
        Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Triển khai tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
       • Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015 (05-11-2015)
        Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015
        Cập nhật ngày 05-11-2015
        Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” (gọi tắt là Đề án 1-1133) năm 2016
       • Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015 (19-10-2015)
        Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015
        Cập nhật ngày 19-10-2015
        Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Kiểm tra đánh giá kết quả, phân loại thi đua công tác Mặt trận quận, huyện năm 2015
       • Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 (20-09-2015)
        Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015
        Cập nhật ngày 20-09-2015
        Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân Thành phố đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ Thành phố và các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng
       • Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 (09-09-2015)
        Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015
        Cập nhật ngày 09-09-2015
        Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

        TIN MỚI HƠN

        • Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố (19-02-2016)
         Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố
         Cập nhật ngày 19-02-2016
         Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Giám sát việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
        • Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (05-02-2016)
         Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
         Cập nhật ngày 05-02-2016
         Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
        • Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016 (04-02-2016)
         Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016
         Cập nhật ngày 04-02-2016
         Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức đoàn Mặt trận Tổ quốc Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016
        • Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 (03-02-2016)
         Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016
         Cập nhật ngày 03-02-2016
         Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân”
        • Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của MTTQ Thành phố (03-02-2016)
         Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của MTTQ Thành phố
         Cập nhật ngày 03-02-2016
         Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Triển khai tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
        • Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015 (05-11-2015)
         Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015
         Cập nhật ngày 05-11-2015
         Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” (gọi tắt là Đề án 1-1133) năm 2016
        • Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015 (19-10-2015)
         Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015
         Cập nhật ngày 19-10-2015
         Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Kiểm tra đánh giá kết quả, phân loại thi đua công tác Mặt trận quận, huyện năm 2015
        • Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 (20-09-2015)
         Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015
         Cập nhật ngày 20-09-2015
         Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân Thành phố đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ Thành phố và các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng
        • Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 (09-09-2015)
         Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015
         Cập nhật ngày 09-09-2015
         Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

         TIN ĐÃ ĐƯA

         • Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 (24-08-2015)
          Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015
          Cập nhật ngày 24-08-2015
          Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Họp mặt và tuyên dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015
         • Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
          Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015
          Cập nhật ngày 19-08-2015
          Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015)
         • Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
          Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015
          Cập nhật ngày 19-08-2015
          Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
         • Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 (10-08-2015)
          Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015
          Cập nhật ngày 10-08-2015
          Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức phản biện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
         • Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 (07-08-2015)
          Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015
          Cập nhật ngày 07-08-2015
          Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Giám sát đại biểu Quốc hội (đơn vị thành phố), đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 2011 - 2016
         • Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 (31-07-2015)
          Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015
          Cập nhật ngày 31-07-2015
          Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 85 năm Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
         • Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 (21-07-2015)
          Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015
          Cập nhật ngày 21-07-2015
          Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự về tình hình biên giới Việt Nam – Campuchia và Biển Đông
         • Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 (20-07-2015)
          Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015
          Cập nhật ngày 20-07-2015
          Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) và 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015)
         • Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 (03-07-2015)
          Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015
          Cập nhật ngày 03-07-2015
          Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
         • Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 (03-06-2015)
          Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015
          Cập nhật ngày 03-06-2015
          Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức kiểm tra công tác thi đua của Mặt trận Tổ quốc quận, huyện 6 tháng đầu năm 2015
         Xem tiếp

          TIN ĐÃ ĐƯA

          • Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 (24-08-2015)
           Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015
           Cập nhật ngày 24-08-2015
           Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Họp mặt và tuyên dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015
          • Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
           Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015
           Cập nhật ngày 19-08-2015
           Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015)
          • Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
           Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015
           Cập nhật ngày 19-08-2015
           Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
          • Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 (10-08-2015)
           Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015
           Cập nhật ngày 10-08-2015
           Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức phản biện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
          • Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 (07-08-2015)
           Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015
           Cập nhật ngày 07-08-2015
           Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Giám sát đại biểu Quốc hội (đơn vị thành phố), đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 2011 - 2016
          • Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 (31-07-2015)
           Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015
           Cập nhật ngày 31-07-2015
           Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 85 năm Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
          • Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 (21-07-2015)
           Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015
           Cập nhật ngày 21-07-2015
           Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự về tình hình biên giới Việt Nam – Campuchia và Biển Đông
          • Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 (20-07-2015)
           Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015
           Cập nhật ngày 20-07-2015
           Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) và 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015)
          • Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 (03-07-2015)
           Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015
           Cập nhật ngày 03-07-2015
           Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
          • Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 (03-06-2015)
           Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015
           Cập nhật ngày 03-06-2015
           Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức kiểm tra công tác thi đua của Mặt trận Tổ quốc quận, huyện 6 tháng đầu năm 2015
          Xem tiếp

           TIN ĐÃ ĐƯA

           • Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 (24-08-2015)
            Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015
            Cập nhật ngày 24-08-2015
            Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Họp mặt và tuyên dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015
           • Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
            Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015
            Cập nhật ngày 19-08-2015
            Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015)
           • Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
            Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015
            Cập nhật ngày 19-08-2015
            Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
           • Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 (10-08-2015)
            Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015
            Cập nhật ngày 10-08-2015
            Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức phản biện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
           • Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 (07-08-2015)
            Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015
            Cập nhật ngày 07-08-2015
            Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Giám sát đại biểu Quốc hội (đơn vị thành phố), đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 2011 - 2016
           • Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 (31-07-2015)
            Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015
            Cập nhật ngày 31-07-2015
            Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 85 năm Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
           • Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 (21-07-2015)
            Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015
            Cập nhật ngày 21-07-2015
            Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự về tình hình biên giới Việt Nam – Campuchia và Biển Đông
           • Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 (20-07-2015)
            Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015
            Cập nhật ngày 20-07-2015
            Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) và 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015)
           • Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 (03-07-2015)
            Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015
            Cập nhật ngày 03-07-2015
            Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
           • Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 (03-06-2015)
            Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015
            Cập nhật ngày 03-06-2015
            Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức kiểm tra công tác thi đua của Mặt trận Tổ quốc quận, huyện 6 tháng đầu năm 2015
           Xem tiếp

            TIN ĐÃ ĐƯA

            • Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 (24-08-2015)
             Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015
             Cập nhật ngày 24-08-2015
             Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Họp mặt và tuyên dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015
            • Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
             Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015
             Cập nhật ngày 19-08-2015
             Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015)
            • Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
             Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015
             Cập nhật ngày 19-08-2015
             Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
            • Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 (10-08-2015)
             Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015
             Cập nhật ngày 10-08-2015
             Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức phản biện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
            • Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 (07-08-2015)
             Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015
             Cập nhật ngày 07-08-2015
             Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Giám sát đại biểu Quốc hội (đơn vị thành phố), đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 2011 - 2016
            • Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 (31-07-2015)
             Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015
             Cập nhật ngày 31-07-2015
             Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 85 năm Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
            • Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 (21-07-2015)
             Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015
             Cập nhật ngày 21-07-2015
             Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự về tình hình biên giới Việt Nam – Campuchia và Biển Đông
            • Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 (20-07-2015)
             Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015
             Cập nhật ngày 20-07-2015
             Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) và 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015)
            • Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 (03-07-2015)
             Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015
             Cập nhật ngày 03-07-2015
             Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
            • Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 (03-06-2015)
             Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015
             Cập nhật ngày 03-06-2015
             Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức kiểm tra công tác thi đua của Mặt trận Tổ quốc quận, huyện 6 tháng đầu năm 2015
            Xem tiếp

             TIN ĐÃ ĐƯA

             • Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 (24-08-2015)
              Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015
              Cập nhật ngày 24-08-2015
              Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Họp mặt và tuyên dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015
             • Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
              Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015
              Cập nhật ngày 19-08-2015
              Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015)
             • Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
              Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015
              Cập nhật ngày 19-08-2015
              Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
             • Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 (10-08-2015)
              Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015
              Cập nhật ngày 10-08-2015
              Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức phản biện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
             • Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 (07-08-2015)
              Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015
              Cập nhật ngày 07-08-2015
              Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Giám sát đại biểu Quốc hội (đơn vị thành phố), đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 2011 - 2016
             • Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 (31-07-2015)
              Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015
              Cập nhật ngày 31-07-2015
              Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 85 năm Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
             • Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 (21-07-2015)
              Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015
              Cập nhật ngày 21-07-2015
              Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự về tình hình biên giới Việt Nam – Campuchia và Biển Đông
             • Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 (20-07-2015)
              Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015
              Cập nhật ngày 20-07-2015
              Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) và 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015)
             • Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 (03-07-2015)
              Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015
              Cập nhật ngày 03-07-2015
              Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
             • Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 (03-06-2015)
              Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015
              Cập nhật ngày 03-06-2015
              Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức kiểm tra công tác thi đua của Mặt trận Tổ quốc quận, huyện 6 tháng đầu năm 2015
             Xem tiếp

              TIN ĐÃ ĐƯA

              • Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 (24-08-2015)
               Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015
               Cập nhật ngày 24-08-2015
               Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Họp mặt và tuyên dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015
              • Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
               Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015
               Cập nhật ngày 19-08-2015
               Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015)
              • Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
               Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015
               Cập nhật ngày 19-08-2015
               Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
              • Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 (10-08-2015)
               Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015
               Cập nhật ngày 10-08-2015
               Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức phản biện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
              • Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 (07-08-2015)
               Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015
               Cập nhật ngày 07-08-2015
               Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Giám sát đại biểu Quốc hội (đơn vị thành phố), đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 2011 - 2016
              • Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 (31-07-2015)
               Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015
               Cập nhật ngày 31-07-2015
               Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 85 năm Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
              • Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 (21-07-2015)
               Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015
               Cập nhật ngày 21-07-2015
               Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự về tình hình biên giới Việt Nam – Campuchia và Biển Đông
              • Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 (20-07-2015)
               Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015
               Cập nhật ngày 20-07-2015
               Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) và 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015)
              • Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 (03-07-2015)
               Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015
               Cập nhật ngày 03-07-2015
               Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
              • Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 (03-06-2015)
               Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015
               Cập nhật ngày 03-06-2015
               Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức kiểm tra công tác thi đua của Mặt trận Tổ quốc quận, huyện 6 tháng đầu năm 2015
              Xem tiếp

               TIN ĐÃ ĐƯA

               • Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 (24-08-2015)
                Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015
                Cập nhật ngày 24-08-2015
                Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Họp mặt và tuyên dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015
               • Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
                Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015
                Cập nhật ngày 19-08-2015
                Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015)
               • Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
                Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015
                Cập nhật ngày 19-08-2015
                Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
               • Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 (10-08-2015)
                Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015
                Cập nhật ngày 10-08-2015
                Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức phản biện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
               • Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 (07-08-2015)
                Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015
                Cập nhật ngày 07-08-2015
                Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Giám sát đại biểu Quốc hội (đơn vị thành phố), đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 2011 - 2016
               • Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 (31-07-2015)
                Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015
                Cập nhật ngày 31-07-2015
                Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 85 năm Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
               • Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 (21-07-2015)
                Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015
                Cập nhật ngày 21-07-2015
                Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự về tình hình biên giới Việt Nam – Campuchia và Biển Đông
               • Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 (20-07-2015)
                Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015
                Cập nhật ngày 20-07-2015
                Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) và 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015)
               • Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 (03-07-2015)
                Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015
                Cập nhật ngày 03-07-2015
                Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
               • Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 (03-06-2015)
                Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015
                Cập nhật ngày 03-06-2015
                Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức kiểm tra công tác thi đua của Mặt trận Tổ quốc quận, huyện 6 tháng đầu năm 2015
               Xem tiếp

                TIN ĐÃ ĐƯA

                • Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 (24-08-2015)
                 Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015
                 Cập nhật ngày 24-08-2015
                 Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Họp mặt và tuyên dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015
                • Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
                 Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015
                 Cập nhật ngày 19-08-2015
                 Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015)
                • Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
                 Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015
                 Cập nhật ngày 19-08-2015
                 Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                • Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 (10-08-2015)
                 Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015
                 Cập nhật ngày 10-08-2015
                 Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức phản biện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
                • Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 (07-08-2015)
                 Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015
                 Cập nhật ngày 07-08-2015
                 Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Giám sát đại biểu Quốc hội (đơn vị thành phố), đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 2011 - 2016
                • Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 (31-07-2015)
                 Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015
                 Cập nhật ngày 31-07-2015
                 Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 85 năm Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
                • Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 (21-07-2015)
                 Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015
                 Cập nhật ngày 21-07-2015
                 Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự về tình hình biên giới Việt Nam – Campuchia và Biển Đông
                • Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 (20-07-2015)
                 Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015
                 Cập nhật ngày 20-07-2015
                 Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) và 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015)
                • Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 (03-07-2015)
                 Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015
                 Cập nhật ngày 03-07-2015
                 Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
                • Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 (03-06-2015)
                 Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015
                 Cập nhật ngày 03-06-2015
                 Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức kiểm tra công tác thi đua của Mặt trận Tổ quốc quận, huyện 6 tháng đầu năm 2015
                Xem tiếp
                Xem theo ngày:
                Xem theo ngày:
                Xem theo ngày:
                Xem theo ngày:
                Xem theo ngày:
                Xem theo ngày:
                Xem theo ngày:
                Xem theo ngày:
                Tân Bình tổ chức tọa đàm về bài báo “Dân vận”
                “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, buổi tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa tác phẩm “Dân vận” của Bác cũng như là định hướng cho công tác dân vận của Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thề trên địa bàn quận trong thời gian tới.
                Quận 1 tổ chức tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho các chức sắc và đồng bào Phật giáo
                Hội nghị đã tích cực tiếp nhận thông tin tuyên truyền, tham gia thảo luận và đề xuất một số nội dung, giải pháp liên quan đến việc triển khai thực hiện các chuyên đề, nhất là bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
                Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
                Ngày 31/8/2019, Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2019.
                Huyện Nhà Bè tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
                Văn bản mới cập nhật
                Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
                Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
                Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
                Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
                Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
                Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
                Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

                Giá Vàng

                ĐVT: tr.đồng/lượng
                Loại Mua Bán
                Nguồn: Sacombank - SBJ

                Tỷ giá

                (Nguồn: EXIMBANK)
                 

                 Error ‭[5]‬

                 
                Web Part Error: An error has occurred.

                Error Details:
                [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
                  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
                 

                 Error ‭[3]‬

                 
                Web Part Error: An error has occurred.

                Error Details:
                [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
                  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
                 

                 Error ‭[2]‬

                 
                Web Part Error: An error has occurred.

                Error Details:
                [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
                  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
                 

                 Error ‭[7]‬

                 
                Web Part Error: An error has occurred.

                Error Details:
                [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
                  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
                 

                 Error ‭[6]‬

                 
                Web Part Error: An error has occurred.

                Error Details:
                [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
                  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
                 

                 Error ‭[4]‬

                 
                Web Part Error: An error has occurred.

                Error Details:
                [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
                  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)
                 

                 Error ‭[1]‬

                 
                Web Part Error: An error has occurred.

                Error Details:
                [ArgumentException: An item with the same key has already been added.]
                  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogMonthQuickLaunch.Microsoft.SharePoint.WebPartPages.IListWebPart.set_ListId(Guid value)
                  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.FixupListWebParts(WebPart part, Type type, Boolean isClosed)