Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Posts
 

 Posts

 

May, 2019

May 12
Đoàn TP.Hồ Chí Minh thăm chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019
May 06
Đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh
May 04
Kế hoạch số 453/KH-MTTQ-BTT ngày 03/5/2019 của BTT ủy ban MTTQVN Thành phố về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) trong hệ thống Mặt trận Thành phố.
May 04
Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT ngày 03/5/2019 về Hưởng dẫn công tác tuyên truyền Quý II năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Thành phố