Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Posts
 

 Posts

 

March, 2019

March 15
KH 431 phối hợp thực hiện toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông 2019
March 15
KH 430 thực hiện CVĐ "Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước" giai đoạn 2018-2020
March 15
Kế hoạch Thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, chủ đề năm 2019
March 15
Hướng dẫn Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền
March 06
Hướng dẫn Số: 51/HD-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM về thực hiện công tác tuyên giáo năm 2019.