Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Posts
 

 Posts

 

September, 2017

September 28
Kế hoạch số137/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2017 về Phối hợp giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
September 27
Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT, ngày 26 tháng 9  năm 2017 về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
September 21
Thư kêu gọi hưởng ứng đợt vận động hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.
September 06
Kế hoạch Số: 119 /KH-BCĐ ngày 22 tháng  8  năm 2017 về Tổ chức Hội thi ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” năm 2017