Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Posts
 

 Posts

 

June, 2017

June 30
Nguyễn Thị Ngọc Bích
June 30
Ông Huỳnh Minh Thiện, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố
June 28
Nguyễn Thanh Tùng,  Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quận 12
June 28
Kế hoạch số 89/ KH-MTTQ- BTT ngày 26 tháng 02 năm 2017 Kế hoạch số 89/ KH-MTTQ- BTT ngày 26 tháng 02 năm 2017 Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam  Á
June 26
Ông Phạm Hồng Sơn
June 23
Hướng dẫn Số: 18/HD-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 6 năm 2017 về Công tác tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017 và Hội nghị quan chức cao cấp lần 3 (SOM 3) tại thành phố Hồ Chí Minh
June 21
Hướng dẫn số 17/HD-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 6 năm 2017 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về công tác tuyên truyền quý III năm 2017
June 14
Hướng dẫn số 16/HD-MTTQ-BTT ngày 12/6/2017 về tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)