Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Posts
 

 Posts

 

May, 2017

May 28
Ông Nguyễn Thiện Nhân
May 23
Hướng dẫn số 15/HD-MTTQ-BTT ngày 18 tháng 5 năm 2017 về  Xây dựng “Quy chế tổ chức và hoạt động” và đánh giá Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư
May 12
Hướng dẫn số 14/HD-MTTQ-BTT ngày 12 tháng 5 năm 2017 về Tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”
May 12
Hướng dẫn số 13/HD-MTTQ-BTT ngày 12 tháng 5 năm 2017 về Tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”