Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Posts
 

 Posts

 

April, 2016

April 22
Kế hoạch số 39/KH-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 4 năm 2016 về hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử
April 20
Kế hoạch số 38/KH-MTTQ-BTT về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
April 11
Kế hoạch số 33/KH-MTTQ-BTT ngày 11 tháng 4 năm 2016 về  Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba