Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Posts
 

 Posts

 

March, 2016

March 30
Kế hoạch số 31/KH-MTTQ-BTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 về công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm
March 24
Hướng dẫn số 11/HD-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 3 năm 2016 về Công tác tuyên truyền quý II năm 2016
March 14
Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT ngày 14 tháng 3 năm 2016 về Tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú
March 14
Kế hoạch số 25/KH-MTTQ-BTT ngày 14 tháng 3 năm 2016 về  Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai
March 01
Hướng dẫn số 06/HD-MTTQ-BTT ngày 01 tháng 3 năm 2016