Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Posts
 

 Posts

 

February, 2016

February 22
Hướng dẫn số 05/HD-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 02 năm 2016
February 19
Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố
February 05
Hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thành phố về Quy trình hiệp thương
February 05
Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 về  Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
February 05
Thông báo số 08/TB-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 01 năm 2016 về Phân công Ban Thường trực phụ trách Cụm thi đua và cán bộ, chuyên viên theo dõi công tác Mặt trận quận, huyện năm 2016
February 04
Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Thành phố làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2016
February 03
Kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016
February 03
Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 02 năm 2016 của MTTQ Thành phố