Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Posts
 

 Posts

 

July, 2015

July 31
Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015
July 29
Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII
July 21
Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015
July 20
Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015
July 13
Chương trình công tác quý 3 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh
July 13
Ông Nguyễn Thành Trung Phó Chủ tịch  Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
July 12
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
July 12
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
July 03
Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015
July 02
Ông Nguyễn Hoàng Năng, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
1 - 10Next