Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Posts
 

 Posts

 

July, 2013

July 31
Kế hoạch số 77 /KH-MTTQ ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở và quận, huyện tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần
July 30
Nguyễn Thị Kim Dung
July 26
Thông báo số 41 ngày 30 tháng 7 năm 2013 và thông báo số 42 ngày 31 tháng 7 năm 2013
July 23
Quyết định số 78/QĐ-MTTQ ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
July 23
Hướng dẫn số 08 ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền quý 3 năm 2013
July 19
Công văn số 100 /BVĐ ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Ban vận động Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh về việc Hướng dẫn đề cương báo cáo đánh giá hiệu qủa của chương trình trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ và phương tiện đi học trong năm học vừa qua
July 19
Kế hoạch số 74 /KH-UBMT-BTT ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị năm học mới 2013 – 2014
July 15
Hướng dẫn số 07 /HD-MTTQ-BTT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
July 12
Kế hoạch số 73 /KH-UBMT-BTT ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Phối hợp vận động và chăm lo học bổng Nguyễn Hữu Thọ, phương tiện đi học nhân khai giảng năm học mới 2013 – 2014