Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Thông báo số 208/TB-MTTQ_BTT ngày 30/9/2016 Kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác mặt trận quận, huyện tháng 9 năm 2016
Thông báo số 208/TB-MTTQ-BTT ngày 30/9/2016 Kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác mặt trận quận, huyện tháng 9 năm 2016
(01-10-2016) | Xem chi tiết
Thông báo số 207/TB-MTTQ-BTT ngày 27/9/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố về Phân công, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và đổi tên Ban Tổ chức cán bộ - Thi đua khen thưở
Thông báo số 207/TB-MTTQ-BTT ngày 27/9/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố về Phân công, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và đổi tên Ban Tổ chức cán bộ - Thi đua khen thưởng
(28-09-2016) | Xem chi tiết
Thông báo số 08/TB-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 01 năm 2016 về Phân công Ban Thường trực phụ trách Cụm thi đua và cán bộ, chuyên viên theo dõi công tác Mặt trận quận, huyện năm 2016
Thông báo số 08/TB-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh về Phân công Ban Thường trực phụ trách Cụm thi đua và cán bộ, chuyên viên theo dõi công tác Mặt trận quận, huyện năm 2016
(05-02-2016) | Xem chi tiết
Thông báo số 44/TB-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015
Thông báo số 44/TB-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh về Phát động cuộc thi tìm hiểu “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 85 năm Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh
(09-09-2015) | Xem chi tiết
Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII
Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII
(29-07-2015) | Xem chi tiết
Thông báo số 48/TB-MTTQ-BTT ngày 06 tháng 9 năm 2014
Thông báo số 48/TB-MTTQ-BTT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh về Phân công nhân sự cơ quan Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh
(05-09-2014) | Xem chi tiết
Thông báo số 35/TB-MTTQ-BTT ngày 30 tháng 6 năm 2014
Thông báo số 35/TB-MTTQ-BTT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Phân công trách nhiệm Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2014 - 2019
(30-06-2014) | Xem chi tiết
Thông báo số 33/TB-MTTQ-BTT ngày 25 tháng 6 năm 2014
Thông báo số 33/TB-MTTQ-BTT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Điều chỉnh phân công Ban Thường trực phụ trách cụm thi đua và cán bộ theo dõi công tác Mặt trận Tổ quốc quận, huyện năm 2014
(25-06-2014) | Xem chi tiết
Thông báo số 16/TB-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 02 năm 2014
Thông báo số 16/TB-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Phân công Ban Thường trực phụ trách cụm thi đua và cán bộ, chuyên viên theo dõi công tác Mặt trận quận, huyện năm 2014
(24-02-2014) | Xem chi tiết
Thông báo số 05 /TB-BVÐ TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2014
Thông báo số 05 /TB-BVÐ TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ban vận động Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh về việc phúc tra và báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu người nghèo năm 2014
(12-02-2014) | Xem chi tiết
Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố khoá VIII (12/2013)
Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ngày 06 tháng 12 năm 2013 tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố khoá VIII
(06-12-2013) | Xem chi tiết
Thông báo số 41 ngày 30 tháng 7 năm 2013 và thông báo số 42 ngày 31 tháng 7 năm 2013
Thông báo số 41 ngày 30 tháng 7 năm 2013 và thông báo số 42 ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về giới thiệu chức danh, chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh
(26-07-2013) | Xem chi tiết
Thông báo số 13/TB-UBMT-BTT ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hố Chí Minh về việc phân công Ban Thường trực phụ trách cụm thi đua và cán bộ, chuyên viên theo dõi công tác Mặt trận quận, huyện năm 2013
Thông báo số 13/TB-UBMT-BTT ngày 23 tháng 02 năm 2013
(24-02-2013) | Xem chi tiết
Phát biểu của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016
PHÁT BIỂU   Của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011 -  2016  ______________________          Kính thưa:         - Chủ tọa đoàn,        - Các vị khách mời,        - Quý vị đại biểu.          Trước hết chúng tôi xin bày tỏ sự đồng tình với kỳ họp chuyên đề lần này của Hội đồng nhân dâ...
(08-10-2012) | Xem chi tiết
Thông báo của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thông báo của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 5
(12-07-2012) | Xem chi tiết
Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố khoá VIII
Kính thưa :    - Chủ tọa đoàn;                       - Các vị khách mời;                       - Các vị đại biểu HĐND/TP.  Trước hết chúng tôi xin bày tỏ sự đồng tình về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và những cố gắng của Ủy ban nhân dân thành phố trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 Năm 2011, tình hình kinh tế - xã hội thành phố, gặp nhiều khó khăn. Những...
(07-12-2011) | Xem chi tiết
Thông báo số 152/TB - UBMT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Về việc phân công bổ sung Ban Thường trực phụ trách cụm thi đua và cán bộ, chuyên viên theo dõi quận, huyện
Thông báo số 152/TB - UBMT ngày 12 tháng 8 năm 2011
(12-08-2011) | Xem chi tiết
Thông báo số 139 /TB-UBMT ngày 25 tháng 05 năm 2011 của BTT UBMTTQ Thành phố về Phối hợp tổ chức chăm lo thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và sinh hoạt hè năm 2011
Thông báo số 139 /TB-UBMT ngày 25 tháng 05 năm 2011
(31-05-2011) | Xem chi tiết
THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI KỲ HỌP THỨ 20, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA VII
__________________   Kính thưa: Chủ tọa đoàn; Các vị khách mời; Quý vị đại biểu.   Thay mặt Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố, chúng tôi xin gửi đến Chủ tịch đoàn, quý vị khách mời và quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, đại đoàn kết, chúc kỳ họp thứ 20 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VII thành công tốt đẹp. Thưa quý vị đại biểu, Trước hết chúng tôi xin bày tỏ sự đồng tình v...
(21-04-2011) | Xem chi tiết
Thông báo số 131/ TB-UBMT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 4 năm 2011 về việc phân công Ban thường trực phụ trách, cán bộ theo dõi công tác Mặt trận quận, huyện năm 2011
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo về việc phân công các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách cụm thi đua và cán bộ theo dõi công tác Mặt trận Tổ quốc Quận, Huyện kể từ ngày 15 / 4 / 2011, để Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc các Quận, Huyện liên hệ và phối hợp công tác
(18-04-2011) | Xem chi tiết
Xem tiếp
Quận 5 tổ chức hội nghị chuyên đề học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Hội nghị được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến tinh thần trách nhiệm của tổ chức Mặt trận, cán bộ Mặt trận hiện nay
Năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1969-2019) cũng là năm diễn ra đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Ghi Nhớ lời dặn của Bác, học tập tấm gương của Bác về tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ Mặt trận tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
Huyện Củ Chi triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Ngày 19/3/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
“Dân là gốc” tạo sức mạnh Đại đoàn kết Dân tộc
Tình yêu thương của Bác Hồ đối với dân, với nước thật bao la. Trong Di chúc Bác còn bộc bạch: “Suốt đời, tôi hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)