Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Hướng dẫn số 10/HD-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 3 năm 2017 tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017
Hướng dẫn số 10/HD-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 3 năm 2017 tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017
(22-03-2017) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 09/HD-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 3 năm 2017 về Công tác tuyên truyền quý 2 năm 2017
Hướng dẫn số 09/HD-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 3 năm 2017 về Công tác tuyên truyền quý 2 năm 2017
(22-03-2017) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 3 năm 2017 về Tiêu chuẩn và thang điểm thi đua công tác Mặt trận quận, huyện năm 2017
Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 3 năm 2017 về Tiêu chuẩn và thang điểm thi đua công tác Mặt trận quận, huyện năm 2017
(20-03-2017) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 07/HD-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 3 năm 2017 hướng dẫn hệ thống Mặt trận triển khai thực hiện và vận động Nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh” năm 2017 chủ đề “Đoàn kết làm theo lời Bác”
Hướng dẫn số 07/HD-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 3 năm 2017 hướng dẫn hệ thống Mặt trận triển khai thực hiện và vận động Nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh” năm 2017 chủ đề “Đoàn kết làm theo lời Bác”
(13-03-2017) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 03/HD-MTTQ-BTT ngày 22/02/2017 Hướng dẫn Công tác văn hóa – xã hội năm 2017
Hướng dẫn số 03/HD-MTTQ-BTT ngày 22/02/2017 Hướng dẫn Công tác văn hóa – xã hội năm 2017
(25-02-2017) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 01/HD-MTTQ-BTT ngày 9 tháng 2 năm 2017 công tác tuyên truyền năm 2017
Hướng dẫn số 01/HD-MTTQ-BTT ngày 9 tháng 2 năm 2017 công tác tuyên truyền năm 2017
(10-02-2017) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 012HD-MTTQ-BTT ngày 9 tháng 2 năm 2017 công tác tuyên truyền Quý 1 năm 2017
Hướng dẫn số 012HD-MTTQ-BTT ngày 9 tháng 2 năm 2017 công tác tuyên truyền Quý 1 năm 2017
(10-02-2017) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 23/HD-MTTQ-BTT ngày 01/12/2016 tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)
Hướng dẫn số 23/HD-MTTQ-BTT ngày 01/12/2016 tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)
(01-12-2016) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 22/HD-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 Về mức chi tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
Hướng dẫn số 22/HD-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 Về mức chi tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
(21-10-2016) | Xem chi tiết
Hướng dẫn tuyên truyền quý 4 năm 2016
Hướng dẫn tuyên truyền quý 4 năm 2016
(05-10-2016) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 17/HD-MTTQ-BTT ngày 28/6/2016 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý III năm 2016
Hướng dẫn số 17/HD-MTTQ-BTT ngày 28/6/2016 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý III năm 2016
(01-07-2016) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 15/HD-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 5 năm 2016 về tiêu chuẩn và thang điểm thi đua
Hướng dẫn số 15/HD-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về tiêu chuẩn và thang điểm thi đua công tác Mặt trận các quận, huyện năm 2016
(12-05-2016) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 11/HD-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 3 năm 2016 về Công tác tuyên truyền quý II năm 2016
Hướng dẫn số 11/HD-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Công tác tuyên truyền quý II năm 2016
(24-03-2016) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT ngày 14 tháng 3 năm 2016 về Tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú
Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
(14-03-2016) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 06/HD-MTTQ-BTT ngày 01 tháng 3 năm 2016
Hướng dẫn số 06/HD-MTTQ-BTT ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố năm 2016
(01-03-2016) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 05/HD-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 02 năm 2016
Hướng dẫn số 05/HD-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Thực hiện Bước 2 Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2016 - 2021
(22-02-2016) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thành phố về Quy trình hiệp thương
Hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2016 - 2021
(05-02-2016) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 03/HD-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 01 năm 2016 về Công tác tuyên truyền quý I năm 2016
Hướng dẫn số 03/HD-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Công tác tuyên truyền quý I năm 2016
(22-01-2016) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 18/HD-MTTQ-BTT ngày 04 tháng 12 năm 2015
Hướng dẫn số 18/HD-MTTQ-BTT ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Công tác giám sát đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 2011-2016
(04-12-2015) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 16/HD-MTTQ-BTT ngày 06 tháng 10 năm 2015
Hướng dẫn số 16/HD-MTTQ-BTT ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Công tác tuyên truyền quý IV năm 2015
(06-10-2015) | Xem chi tiết
Xem tiếp
Suy nghĩ về sự nêu gương trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Người đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương thức của người xưa: “Dĩ nhân nhi giáo, dĩ ngôn nhi giáo” (trước hết phải giáo dục bằng tấm gương sống của chính mình, sau đó mới giáo dục bằng lời nói)
Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân
“Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu”. Theo Bác Hồ, sức khoẻ con người là một nhân tố rất quan trọng có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.
Bác sống mãi trong tim dân Việt
Bác nói: “Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Nước mặc áo vá vai thế này là cái phúc của dân đấy, đừng bỏ cái phúc ấy đi”. Câu nói của Người đã cảm hóa biết bao người, là lời dạy có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với người cán bộ cách mạng. Ngày nay là cho thanh niên, thiếu niên Việt Nam, phải sống giản dị, hòa đồng như Bác.
Nhớ lời Bác dạy: “Lương y như từ mẫu”
Đoàn kết giữa các cán bộ cũ và cán bộ mới, đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế, từ các Bộ trưởng, Thứ trưởng, bác sĩ, dược sĩ cho đến các anh chị em giúp việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)