Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015 (19-10-2015)
Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Kiểm tra đánh giá kết quả, phân loại thi đua công tác Mặt trận quận, huyện năm 2015
(19-10-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 (20-09-2015)
Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân Thành phố đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ Thành phố và các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng
(20-09-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 (09-09-2015)
Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
(09-09-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 127/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 (08-09-2015)
Kế hoạch số 127/KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Phối hợp tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Năm 2015
(08-09-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 (24-08-2015)
Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Họp mặt và tuyên dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015
(24-08-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015)
(19-08-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 (19-08-2015)
Kế hoạch số 114/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(19-08-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 (10-08-2015)
Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức phản biện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
(10-08-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 (07-08-2015)
Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Giám sát đại biểu Quốc hội (đơn vị thành phố), đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 2011 - 2016
(07-08-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 (31-07-2015)
Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 85 năm Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
(31-07-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 (21-07-2015)
Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự về tình hình biên giới Việt Nam – Campuchia và Biển Đông
(21-07-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 (20-07-2015)
Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) và 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015)
(20-07-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 (03-07-2015)
Kế hoạch số 91/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
(03-07-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 (03-06-2015)
Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức kiểm tra công tác thi đua của Mặt trận Tổ quốc quận, huyện 6 tháng đầu năm 2015
(03-06-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 74/KH-MTTQ-BTT ngày 26 tháng 5 năm 2015 (26-05-2015)
Kế hoạch số 74/KH-MTTQ-BTT ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố
(26-05-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 71/KH-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 5 năm 2015 (22-05-2015)
Kế hoạch số 71/KH-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Phối hợp tổ chức “Tháng hành động Vì trẻ em” và sinh hoạt hè năm 2015
(22-05-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 68/KH-MTTQ-BTT ngày 18 tháng 5 năm 2015 (18-05-2015)
Kế hoạch số 68/KH-MTTQ-BTT ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tuyên truyền về biên giới, biển, đảo Tổ quốc và vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015
(18-05-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 60/KH-MTTQ-BTT ngày 04 tháng 5 năm 2015 (04-05-2015)
Kế hoạch số 60/KH-MTTQ-BTT ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Thực hiện Kỷ yếu Tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu Thành phố giai đoạn 2010 – 2015
(04-05-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 59/KH-MTTQ-BTT ngày 04 tháng 5 năm 2015 (04-05-2015)
Kế hoạch số 59/KH-MTTQ-BTT ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về Tổ chức hội nghị giới thiệu chuyên đề “Cộng đồng ASEAN và Tầm nhìn ASEAN sau năm 2015”
(04-05-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 45/KH-MTTQ-BTT ngày 30 tháng 3 năm 2015 (30-03-2015)
Kế hoạch số 45/KH-MTTQ-BTT ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Thực hiện Kỷ yếu Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh thăm cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 (đoàn I năm 2015) (Từ ngày 04/4 đến ngày 13/4/2015)
(30-03-2015) | Xem chi tiết
Xem tiếp
Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các tôn giáo
Quận 4 học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Mặt trận quận Tân Phú tuyên dương 11 tập thể và 36 cá nhân là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Người cán bộ Mặt trận thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đó là anh Nguyễn Bảo Quốc - Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Anh là một trong nhiều cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn quận Bình Tân trong những năm qua.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)