Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Categories

Category : Các văn bản khác

December 09
Quy chế về phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021
December 09
Quy chế phối hợp về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố
September 23
Quy định về việc công nhận và cho thôi làm thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn
July 12
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
July 12
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
April 14
Tiêu chuẩn thi đua MT các quận, huyện năm 2015
May 03
Tiêu chuẩn và thang điểm thi đua đánh giá hoạt động của Văn phòng, các Ban, bộ phận Đối ngoại nhân dân năm 2014
April 26
Tiêu chuẩn thi đua MT các quận, huyện năm 2014
April 01
Tiêu chuẩn thi đua MT các quận, huyện năm 2013
March 26
Tiêu chuẩn thi đua MT các quận, huyện năm 2012
1 - 10Next