Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Categories

Category : Các văn bản về hoạt động vì người nghèo và lũ lụt

November 09
Công văn 7078 ngày 16/12/2008 của UBND TP ve chi lu lut
November 09
Công văn 11367 ngày 17/11/2008 của Sở Tài chính về thu chi lu lut
March 17
Hướng dẫn 136/1999/UBMT ngày 29/9/1999 của UBMTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn bổ sung quy trình xây dựng Nhà Tình Thương
March 03
Hướng dẫn 02 ngày 08/4/2001 của MTTQ TP về thực hiện quy trình bình chọn đối tượng chăm lo thuộc chương trình Vì người nghèo
February 20
Ðiều lệ hoạt động quỹ Vì người nghèo do UBND TP ban hành
February 20
Các văn bản quy định hoạt động của Ban quản lý quỹ vì người nghèo