Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Categories

Category : Thư kêu gọi - Đề cương MTTP

September 21
Thư kêu gọi hưởng ứng đợt vận động hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.
December 01
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)
November 06
PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, TIẾP TỤC THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KINH - TẾ XÃ HỘI NĂM 2016. CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH”
October 15
Đề cương tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết năm 2016
August 31
Thư kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ năm 2016
September 14
Đề cương tuyên truyền nội dung cơ bản về đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
June 22
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015)
January 23
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)
August 20
Đề cương tuyên truyền Cách Mạng tháng 8 và Quốc khánh ngày 02 tháng 9
December 26
Đề cương tuyên truyền: Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014 của Thành phố Hồ Chí Minh
1 - 10Next