Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Categories

Category : Thông báo MTTP

July 19
Thông báo kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024
October 01
Thông báo số 208/TB-MTTQ_BTT ngày 30/9/2016 Kết luận của đồng chí  Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác mặt trận quận, huyện tháng 9 năm 2016
September 28
Thông báo số 207/TB-MTTQ-BTT ngày 27/9/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố về Phân công, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và đổi tên Ban Tổ chức cán bộ - Thi đua khen thưở
February 05
Thông báo số 08/TB-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 01 năm 2016 về Phân công Ban Thường trực phụ trách Cụm thi đua và cán bộ, chuyên viên theo dõi công tác Mặt trận quận, huyện năm 2016
September 09
Thông báo số 44/TB-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2015
July 29
Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII
September 05
Thông báo số 48/TB-MTTQ-BTT ngày 06 tháng 9 năm 2014
June 30
Thông báo số 35/TB-MTTQ-BTT ngày 30 tháng 6 năm 2014
June 25
Thông báo số 33/TB-MTTQ-BTT ngày 25 tháng 6 năm 2014
February 24
Thông báo số 16/TB-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 02 năm 2014
1 - 10Next