Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Categories

Category : Công văn MTTP

November 09
Công văn số 1015/MTTQ-BTT, ngày 08/11/2017 về tiếp tục vận động hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do cơn bão số 12 và mưa lũ gây ra
August 16
CV Số: 666/MTTQ-BTT ngày 14 tháng 8 năm 2017 về Công tác tuyên truyền một số điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
November 26
Công văn số 1107/MTTQ-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2015
December 10
Công văn số 1309 /MTTQ–BTT ngày 10 tháng 12 năm 2014
December 02
Công văn số 1277 /MTTQ–BTT ngày 02 tháng 12 năm 2014
September 05
Công văn số 939 /MTTQ–BTT ngày 06 tháng 9 năm 2014
June 17
Công văn 646 /UBMT-BTT ngày 16 tháng 6 năm 2014
March 24
Công văn 310/MTTQ-BTT ngày 24 tháng 3 năm 2014
December 02
Công văn 944 /MTTQ-BTT ngày 02 tháng 12 năm 2013
September 05
Công văn 639 / MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố Về xét đề nghị khen thưởng hình thức Bằng khen Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhân Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở, quận, huyện nhiệm k
1 - 10Next