Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Posts > Những nội dung chính cần làm khi thực hiện “Quy chế MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”
Hướng dẫn MTTWThứ 4, Ngày 23/08/2006, 16:30

Những nội dung chính cần làm khi thực hiện “Quy chế MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”

 

 

   Giám sát nhằm mục đích gì ?

   Hoạt động giám sát của MTTQ giúp cán bộ, công chức, đảng viên, cơ quan, tổ chức nâng cao ý thức, trách nhiệm gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định ở khu dân cư; giúp cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và tổ chức nắm chắc hơn tình hình cán bộ, công chức, đảng viên thuộc diện mình quản lý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quan hệ với dân; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức, đơn vị, giải quyết những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức thành viên của mặt trận và toàn dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

 

Đối tượng giám sát là ai ?

+ Cán bộ, công chức, đảng viên, lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, công chức làm công tác chuyên môn thuộc UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) cán bộ, chiến sĩ Công an xã; bí thư chi bộ khu dân cư, tổ trưởng dân phố…

+ Cán bộ, công chức, đảng viên cư trú thường xuyên ở khu dân cư (không phân biệt có hộ khẩu hay không có hộ khẩu).

+ Cán bộ, công chức, đảng viên công tác tại cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã, khu dân cư.

+ Các tổ chức, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã, khu dân cư thường xuyên tiếp xúc với dân, giải quyết những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

 

Nội dung giám sát là gì ?

Các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý nhà đất, tài chính, thu thuế, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản Nhà nước, lãng phí trong sử dụng tài sản công. Những hành vi vi phạm đạo đức, phẩm chất, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức sinh sống ở khu dân cư và làm việc trong các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn xã như gây phiền hà, sách nhiễu, nhận tiền, lợi ích vật chất của người dân liên quan đến công việc mà mình giải quyết; tổ chức bao che, tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội như đánh bạc, mại dâm, ma túy… gây mất trật tự trị an và ô nhiễm môi trường…

Việc chấp hành của chính quyền, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp đối với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về việc giải tỏa đền bù đất đai thu chi các loại quỹ, thuế, lệ phí, cấp các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng thực, việc sử dụng ngân sách xã và các khoản đóng góp của nhân dân; những việc làm trái với Quy chế dân chủ ở phường, quy ước của khu dân cư…

 

Chủ thể giám sát là ai ?

UB MTTQ cấp xã và các tổ chức thành viên của MTTQ cấp xã (Ban Thanh tra nhân dân, Ban Công tác mặt trận…), các tầng lớp nhân dân.

UB MTTQ cấp xã là cơ quan chủ trì tổ chức toàn bộ hoạt động giám sát của MTTQ trên phạm vi của mình. Các tổ chức thành viên của MTTQ cấp xã thực hiện quyền giám sát của mình theo sự phối hợp và thống nhất hành động chung trong MTTQ cấp xã.

 

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức khi trả lời kiến nghị giám sát?

Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của Ban Thường trực UB MTTQ cấp xã trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị.

Trong trường hợp Ban Thường trực UB MTTQ cấp xã không tán thành với việc trả lời hoặc không nhận được văn bản trả lời thì có quyền thông báo lên tổ chức cấp trên trực tiếp của đối tượng giám sát để yêu cầu xem xét, giải quyết và trả lời cho Ban Thường trực UB MTTQ cấp xã trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị.

Trường hợp tổ chức cấp trên trực tiếp của đối tượng giám sát không trả lời theo thời hạn trên, hoặc trả lời không được Ban Thường trực UB MTTQ chấp nhận, cần báo cáo lên Mặt trận cấp trên để chỉ đạo xử lý…

PXL sưu tầm theo website MTTW


Số lượt người xem: 5Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
August 23
Những nội dung chính cần làm khi thực hiện “Quy chế MTTQ Việt Nam  giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”

 

 

   Giám sát nhằm mục đích gì ?

   Hoạt động giám sát của MTTQ giúp cán bộ, công chức, đảng viên, cơ quan, tổ chức nâng cao ý thức, trách nhiệm gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định ở khu dân cư; giúp cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và tổ chức nắm chắc hơn tình hình cán bộ, công chức, đảng viên thuộc diện mình quản lý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quan hệ với dân; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức, đơn vị, giải quyết những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức thành viên của mặt trận và toàn dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

 

Đối tượng giám sát là ai ?

+ Cán bộ, công chức, đảng viên, lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, công chức làm công tác chuyên môn thuộc UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) cán bộ, chiến sĩ Công an xã; bí thư chi bộ khu dân cư, tổ trưởng dân phố…

+ Cán bộ, công chức, đảng viên cư trú thường xuyên ở khu dân cư (không phân biệt có hộ khẩu hay không có hộ khẩu).

+ Cán bộ, công chức, đảng viên công tác tại cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã, khu dân cư.

+ Các tổ chức, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã, khu dân cư thường xuyên tiếp xúc với dân, giải quyết những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

 

Nội dung giám sát là gì ?

Các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý nhà đất, tài chính, thu thuế, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản Nhà nước, lãng phí trong sử dụng tài sản công. Những hành vi vi phạm đạo đức, phẩm chất, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức sinh sống ở khu dân cư và làm việc trong các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn xã như gây phiền hà, sách nhiễu, nhận tiền, lợi ích vật chất của người dân liên quan đến công việc mà mình giải quyết; tổ chức bao che, tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội như đánh bạc, mại dâm, ma túy… gây mất trật tự trị an và ô nhiễm môi trường…

Việc chấp hành của chính quyền, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp đối với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về việc giải tỏa đền bù đất đai thu chi các loại quỹ, thuế, lệ phí, cấp các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng thực, việc sử dụng ngân sách xã và các khoản đóng góp của nhân dân; những việc làm trái với Quy chế dân chủ ở phường, quy ước của khu dân cư…

 

Chủ thể giám sát là ai ?

UB MTTQ cấp xã và các tổ chức thành viên của MTTQ cấp xã (Ban Thanh tra nhân dân, Ban Công tác mặt trận…), các tầng lớp nhân dân.

UB MTTQ cấp xã là cơ quan chủ trì tổ chức toàn bộ hoạt động giám sát của MTTQ trên phạm vi của mình. Các tổ chức thành viên của MTTQ cấp xã thực hiện quyền giám sát của mình theo sự phối hợp và thống nhất hành động chung trong MTTQ cấp xã.

 

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức khi trả lời kiến nghị giám sát?

Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của Ban Thường trực UB MTTQ cấp xã trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị.

Trong trường hợp Ban Thường trực UB MTTQ cấp xã không tán thành với việc trả lời hoặc không nhận được văn bản trả lời thì có quyền thông báo lên tổ chức cấp trên trực tiếp của đối tượng giám sát để yêu cầu xem xét, giải quyết và trả lời cho Ban Thường trực UB MTTQ cấp xã trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị.

Trường hợp tổ chức cấp trên trực tiếp của đối tượng giám sát không trả lời theo thời hạn trên, hoặc trả lời không được Ban Thường trực UB MTTQ chấp nhận, cần báo cáo lên Mặt trận cấp trên để chỉ đạo xử lý…

PXL sưu tầm theo website MTTW

Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các tôn giáo
Quận 4 học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Mặt trận quận Tân Phú tuyên dương 11 tập thể và 36 cá nhân là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Người cán bộ Mặt trận thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đó là anh Nguyễn Bảo Quốc - Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Anh là một trong nhiều cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn quận Bình Tân trong những năm qua.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)