Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Posts > Hướng dẫn số 32/HD-MTTW về Tiêu chuẩn, bình xét, công nhận danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến “ trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hoá ở khu cư”
Hướng dẫn MTTWThứ 7, Ngày 23/09/2006, 16:30

Hướng dẫn số 32/HD-MTTW về Tiêu chuẩn, bình xét, công nhận danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến “ trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hoá ở khu cư”

 

  UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         BAN THƯỜNG TRỰC                                      ---------------------------------

            Số 32/HD-MTTW                                               

Hà nội, ngày 28 tháng 8 năm 2006

 

 HƯỚNG DẪN

Tiêu chuẩn, bình xét, công nhận danh hiệu  “Khu dân tiên tiến"  trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hoá ở khu cư”

 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời  sống văn hoá ở khu dân cư" (dưới đây gọi tắt là cuộc vận động); căn cứ Thông tư liên tịch số 01/TTLT/MTTW-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hoá- Thông tin về việc hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động;

 

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn tiêu chuẩn, thủ tục bình xét, công nhận danh hiệu “Khu dân tiên tiến " trong cuộc vận động như sau:

 

I.Tiêu chuẩn danh hiệu “Khu dân tiên tiến "  thuộc miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa:

 

1 Có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:

a. Tăng hộ khá giả, giảm hộ nghèo, xoá hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 30% theo chuẩn mới;

b. Giảm nhà ở dột nát; hộ gia đình chính sách không còn nhà ở dột nát.

 

2. Có hoạt động đền ơnl, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện:

a. Phụng dưỡng, chăm sóc gia đình chính sách; đảm bảo các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công có mức sống cao hơn mức trung bình của khu dân cư;

b. Quan tâm, giúp đỡ nạn nhân chiến tranh, người già cô đơn, người tàn tật, người bị rủi do bất hạnh trong cuộc sống.

 

3. Bảo đảm trật tự, kỷ cương, an toàn:

a. Xây dựng quy ước, hương ước của cộng đồng khu dân cư; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành luật và quy ước, hương ước của cộng đồng khu dân cư;

b. Hầu hết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được hoà giải thành tại khu dân cư;

c. Không phát sinh thêm người phạm tội và mắc tệ nạn xã hội; không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông bị truy cứu trách nhiệm hình sự; .

d. Giảm số người đã nghiện ma tuý; đa số người lầm lỗi được cảm hoá giáo dục tiến bộ.

 

4. Có đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh phong phú:

a. Có địa điểm sinh hoạt truyền thống, vui chơi giải trí;

b. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và quan hệ ứng xử; duy trì các sinh hoạt cộng đồng phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c. Có điển hình tốt trong phong trào ông bà, cha mẹ mẫu mực- con, cháu hiếu thảo;

d. Có từ 50% số hộ gia đình trở lên được công nhận là gia đình văn hoá;

 

5. chăm lo giáo dục, sức khoẻ dân số, môi trường cảnh quan sạch đẹp:

a. Khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh khó; không có trẻ em bỏ học, thực hiện phổ cập tiểu học trở lên, góp phần xây dựng xã hội học tập;

b. không phát sinh dịch bệnh, không ngộ độc thực phẩm đông người, giảm trẻ em bị suy dinh dưỡng, hầu hết trẻ em được tiêm chủng đầy đủ;

c Khuyến khích gia đình ít con, sinh con hợp lý;

d. Bảo vệ rừng, nguồn nước sinh hoạt; đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, đi lại thuận tiện;

e. Có từ 60% hộ gia đình trở lên được sử dụng nước hợp vệ sinh và có các công trình vệ sinh.

 

6. Các thành viên trong hệ thống chính  trị và các Chi hội, Chi đoàn hoạt động có hiệu quả:

a. Phản ánh kịp thời những sáng kiến, kiến nghị của nhân dân để giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư; không phát sinh khiếu kiện đông người vượt cấp kéo dài;

b. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng thôn; thực hiện hoạt động giám sát cán bộ, công chức, Đảng viên ở khu dân cư;

c.Chi bộ hoặc Tổ Đảng, Ban Công tác Mặt trận, các Chi hội, Chi đoàn đạt từ loại khá trở lên;

d. Hàng năm tổng kết cuộc vận động và tổ chức tốt "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư (18/11 ).

 

II. Tiêu chuẩn danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến” vùng đồng bằng:

1. Có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:

a.Tăng hộ khá giả, giảm hộ nghèo, xoá hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 20% theo chuẩn mới

b.Không còn nhà ở dột nát.

 

2. Có hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện:

a. Phụng dưỡng, chăm sóc các gia đình chính sách; đảm bảo các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công không thuộc diện đói nghèo;

b. Quan tâm, giúp đỡ nạn nhân chiến tranh, người già cô đơn, người tàn tật, người bị rủi do bất hạnh trong cuộc sống.

 

3. Bảo đảm trật tụ; kỷ cương  an toàn:

a. Xây dựng và thực hiện nề nếp quy ước, hương ước của cộng đồng khu dân cư; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và quy ước, hương ước của cộng đồng khu dân cư;

b. Hầu hết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được hoà giải thành tại khu dân cư;

c. Không phát sinh thêm người phạm tội và mắc tệ nạn xã hội; không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý hành chính trở lên;

d. Giảm số người đã nghiện ma tuý; đa số người lầm lỗi được cảm hoá giáo dục tiến bộ.

 

4. Có đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh phong phú:

a. Có nhà sinh hoạt truyền thống, vui chơi giải trí;

b. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang hệ ứng xử; thường xuyên tổ chức các sinh hoạt cộng đồng phù  hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c.Có nhiều điển hình tốt trong phong trào ông bà, cha mẹ mẫu mực – con cháu hiếu thảo;

d.Có từ 60% số hộ gia đình trở lên được công nhận là gia đình văn hoá;

 

5. Chăm lo giáo dục, sức khoẻ dân số, môi trường cảnh quan sạch đẹp:

a. Khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh khó; không có trẻ em bỏ học, thực hiện phổ cập trung học cơ sở trở lên, góp phần xây dựng xã hội học tập;

b. Không phát sinh dịch bệnh, không ngộ độc thực phẩm đông người, giảm trẻ em bị suy dinh dưỡng, hầu hết trẻ em được tiêm chủng đầy đủ;

c. Khuyến khích gia đình ít con, không có gia đình sinh con thứ 3 trở lên;

d. Trồng và bảo vệ cây xanh, nguồn nước; đường làng, ngõ xóm, nơi hoạt cộng đồng sạch đẹp;

e. Có từ 70% hộ gia đình trở lên được sử dụng nước hợp vệ sinh và có các công trình vệ sinh;

 

6. Các thành viên trong hệ thống chính trị và các Chi hội, Chi đoàn hoạt động có hiệu quả:

a. Phản ánh kịp thời những sáng kiến, kiến nghị của nhân dân để giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư; không phát sinh khiếu kiện đông người vượt cấp kéo dài;

b. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng thôn; thực hiện hoạt động giám sát cán bộ, công chức, Đảng viên ở khu dân cư;

c. Chi bộ hoặc Tổ Đảng, Ban Công tác Mặt trận, các Chi hội, Chi đoàn đạt từ loại khá trở lên;

d. Hàng năm tổng kết cuộc vận động và tổ chức tốt "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư (18/11).

 

III.Tiêu chuẩn danh hiệu " Khu dân cư tiên tiến" thuộc vùng đô thị:

1. Có đời sống kinh tế phát triển:

a.Khuyến khích người giàu giúp đỡ người nghèo để tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, xoá hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10% theo chuẩn mới;

b.Không còn nhà ở dột nát.

c.Không có người ăn xin.

 

2. Có hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện:

a. Phụng dưỡng, chăm sóc các gia đình chính sách; đảm bảo các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công không thuộc diện đói nghèo và có mức sống cao hơn mức trung bình của địa phương;

b. Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ nạn nhân chiến tranh, người già cô đơn, người tàn tật, người rủi do, bất hạnh.

 

3. Bảo đảm trật tự, kỷ cương, an toàn:

a. Xây dựng và thực hiện nề nếp quy ước, hương ước của cộng đồng khu dân cư; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và quy ước, hương ước của cộng đồng khu dân cư;

b. Hầu hết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được hoà giải thành tại khu dân cư;

c Không phát sinh thêm người phạm tội và mắc tệ nạn xã hội; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý hành chính trở lên;

d. Giảm số người đã nghiện ma tuý; đa số người lầm lỗi được cảm hoá giáo dục tiến bộ.

 

4. Có đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh phong phú:

a.Thường xuyên có các hoạt động văn hoá thể thao, vui chơi giải trí;

b.Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và quan hệ ứng xử;

c.Có nhiều điển hình tốt trong phong trào ông bà, cha mẹ mẫu mực – con cháu hiếu thảo;

d.Có từ 70% hộ gia đình trở lên được công nhận là gia đình văn hoá;

 

5. Chăm lo giáo dục sức khoẻ dân số, môi trường cảnh quan sạch đẹp:

a. Khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh khó; không có trẻ em bỏ học, thực hiện phổ cập trung học cơ sở trở lên, góp phần xây dựng xã hội học tập;

b. Không phát sinh dịch bệnh, không ngộ độc thực phẩm đông người; không có trẻ em bị suy dinh dưỡng, hạn chế béo phì, tất cả trẻ em được tiêm chủng đầy đủ;

c.Khuyến khích gia đình ít con, không có gia đình sinh con thử 3 trở lên;

d. Bảo vệ cây xanh nơi công cộng; đường làng, ngõ phố, nơi sinh hoạt cộng đồng sạch đẹp;

e. Có từ 80% hộ gia đình trở lên được sử dụng nước hợp vệ sinh và có các công trình vệ sinh;

 

6. Các thành viên trong hệ thống chính trị và Chi hội, Chi đoàn hoạt động có hiệu quả:

a. Phản ánh kịp thời những sáng kiến, kiến nghị của nhân dân giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư; không phát sinh khiếu kiện đông người vượt cấp kéo dài;

b. Thực hiện có hiệu quả hoạt dộng giám sát cán bộ, công chức, Đảng viên ở khu dân cư;

c Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Ban Công tác Mặt trận và các Chi hội, Chi đoàn đạt vững mạnh;

d. Hàng năm tổng kết cuộc vận động và tổ chức tốt "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư (18/11).

 

IV. Công nhận và khen thưởng danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến":

 1.Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện công nhận “ Khu dân cư tiên tiến” khi có đủ điều kiện như sau:

a. Đạt các tiêu chuẩn quy định tại mục I, II, III của hướng dẫn này;

b. Có đủ các thủ tục sau:

Bản đăng ký xây dựng “Khu dân cư tiên tiến” của Ban vận động ở khu dân cư đối với trường hợp đề nghị công nhận hàng năm hoặc báo cáo thành tích 03 năm liên tục đối với trường hợp đề nghị công nhận 03 năm liên tục;

- Biên bản họp bình xét của Ban chỉ đạo cấp xã;

- Công văn đề nghị của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã;

 

2. Hình thức công nhận:

a. Đối với khu dân cư được công nhận năm đầu hoặc tái công nhận năm thứ 2 thì Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện công nhận bằng quyết định và không ghi giấy chứng nhận “Khu dân tiên tiến”

b. Trường hợp khu dân cư đã có quyết định công nhận khu dân cư tiên tiến trong 02 năm liên tục, năm thứ 03 tiếp tục đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến và có đủ thủ tục thì Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện ra quyết định công nhận kèm theo giấy chứng nhận “khu dân tiên tiếp 03 năm liên tục" sau khi tiến hành kiểm tra thực tế.

Mẫu giấy chứng nhận danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến” do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

 

3. Thời gian bình xét, công nhận danh hiệu “ Khu dân cư tiên tiến”:

a. Năm đánh giá, tổng kết cuộc vận động được tính từ tháng 10 năm trước đến tháng 10 năm sau.

b. Thời điểm bình xét và công nhận danh hiệu "Khu dân tiên tiến" bắt đầu từ tháng 10 đến trước ngày tổ chức "Ngày hội Dại đoàn kết toàn dân  tộc" ở khu dân cư (18/11) hàng năm.

 

4. Tiền thưởng đối với danh hiệu “ Khu dân cư tiên tiến”:

Áp dụng theo quy định của Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng; Thông tư liên tịch số 01 TTLT/MTTW-BVHTT của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hoá- Thông tin về hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời  sống văn hoá ở khu dân cư”; Thông tư liên tịch số 02/TTLT/ BTC – MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực Uỷ ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn bảo đảm kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

 

V. Tổ chức thực hiện

1. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện cụ thể, hướng dẫn tiêu chuẩn, đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu “Khu dân tiên tiến" cho phù hợp với thực tế ở địa phương; định kỳ 6 tháng, cả năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 2. Giao cho Ban phong trào của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương phản ánh kịp thời về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam giải quyết./.

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

   Lê Truyền

 


Số lượt người xem: 4Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
September 23
Hướng dẫn số 32/HD-MTTW về Tiêu chuẩn, bình xét, công nhận danh hiệu  “Khu dân cư tiên tiến “  trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hoá ở khu cư”

 

  UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         BAN THƯỜNG TRỰC                                      ---------------------------------

            Số 32/HD-MTTW                                               

Hà nội, ngày 28 tháng 8 năm 2006

 

 HƯỚNG DẪN

Tiêu chuẩn, bình xét, công nhận danh hiệu  “Khu dân tiên tiến"  trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hoá ở khu cư”

 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời  sống văn hoá ở khu dân cư" (dưới đây gọi tắt là cuộc vận động); căn cứ Thông tư liên tịch số 01/TTLT/MTTW-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hoá- Thông tin về việc hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động;

 

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn tiêu chuẩn, thủ tục bình xét, công nhận danh hiệu “Khu dân tiên tiến " trong cuộc vận động như sau:

 

I.Tiêu chuẩn danh hiệu “Khu dân tiên tiến "  thuộc miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa:

 

1 Có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:

a. Tăng hộ khá giả, giảm hộ nghèo, xoá hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 30% theo chuẩn mới;

b. Giảm nhà ở dột nát; hộ gia đình chính sách không còn nhà ở dột nát.

 

2. Có hoạt động đền ơnl, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện:

a. Phụng dưỡng, chăm sóc gia đình chính sách; đảm bảo các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công có mức sống cao hơn mức trung bình của khu dân cư;

b. Quan tâm, giúp đỡ nạn nhân chiến tranh, người già cô đơn, người tàn tật, người bị rủi do bất hạnh trong cuộc sống.

 

3. Bảo đảm trật tự, kỷ cương, an toàn:

a. Xây dựng quy ước, hương ước của cộng đồng khu dân cư; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành luật và quy ước, hương ước của cộng đồng khu dân cư;

b. Hầu hết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được hoà giải thành tại khu dân cư;

c. Không phát sinh thêm người phạm tội và mắc tệ nạn xã hội; không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông bị truy cứu trách nhiệm hình sự; .

d. Giảm số người đã nghiện ma tuý; đa số người lầm lỗi được cảm hoá giáo dục tiến bộ.

 

4. Có đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh phong phú:

a. Có địa điểm sinh hoạt truyền thống, vui chơi giải trí;

b. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và quan hệ ứng xử; duy trì các sinh hoạt cộng đồng phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c. Có điển hình tốt trong phong trào ông bà, cha mẹ mẫu mực- con, cháu hiếu thảo;

d. Có từ 50% số hộ gia đình trở lên được công nhận là gia đình văn hoá;

 

5. chăm lo giáo dục, sức khoẻ dân số, môi trường cảnh quan sạch đẹp:

a. Khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh khó; không có trẻ em bỏ học, thực hiện phổ cập tiểu học trở lên, góp phần xây dựng xã hội học tập;

b. không phát sinh dịch bệnh, không ngộ độc thực phẩm đông người, giảm trẻ em bị suy dinh dưỡng, hầu hết trẻ em được tiêm chủng đầy đủ;

c Khuyến khích gia đình ít con, sinh con hợp lý;

d. Bảo vệ rừng, nguồn nước sinh hoạt; đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, đi lại thuận tiện;

e. Có từ 60% hộ gia đình trở lên được sử dụng nước hợp vệ sinh và có các công trình vệ sinh.

 

6. Các thành viên trong hệ thống chính  trị và các Chi hội, Chi đoàn hoạt động có hiệu quả:

a. Phản ánh kịp thời những sáng kiến, kiến nghị của nhân dân để giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư; không phát sinh khiếu kiện đông người vượt cấp kéo dài;

b. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng thôn; thực hiện hoạt động giám sát cán bộ, công chức, Đảng viên ở khu dân cư;

c.Chi bộ hoặc Tổ Đảng, Ban Công tác Mặt trận, các Chi hội, Chi đoàn đạt từ loại khá trở lên;

d. Hàng năm tổng kết cuộc vận động và tổ chức tốt "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư (18/11 ).

 

II. Tiêu chuẩn danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến” vùng đồng bằng:

1. Có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:

a.Tăng hộ khá giả, giảm hộ nghèo, xoá hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 20% theo chuẩn mới

b.Không còn nhà ở dột nát.

 

2. Có hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện:

a. Phụng dưỡng, chăm sóc các gia đình chính sách; đảm bảo các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công không thuộc diện đói nghèo;

b. Quan tâm, giúp đỡ nạn nhân chiến tranh, người già cô đơn, người tàn tật, người bị rủi do bất hạnh trong cuộc sống.

 

3. Bảo đảm trật tụ; kỷ cương  an toàn:

a. Xây dựng và thực hiện nề nếp quy ước, hương ước của cộng đồng khu dân cư; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và quy ước, hương ước của cộng đồng khu dân cư;

b. Hầu hết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được hoà giải thành tại khu dân cư;

c. Không phát sinh thêm người phạm tội và mắc tệ nạn xã hội; không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý hành chính trở lên;

d. Giảm số người đã nghiện ma tuý; đa số người lầm lỗi được cảm hoá giáo dục tiến bộ.

 

4. Có đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh phong phú:

a. Có nhà sinh hoạt truyền thống, vui chơi giải trí;

b. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang hệ ứng xử; thường xuyên tổ chức các sinh hoạt cộng đồng phù  hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c.Có nhiều điển hình tốt trong phong trào ông bà, cha mẹ mẫu mực – con cháu hiếu thảo;

d.Có từ 60% số hộ gia đình trở lên được công nhận là gia đình văn hoá;

 

5. Chăm lo giáo dục, sức khoẻ dân số, môi trường cảnh quan sạch đẹp:

a. Khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh khó; không có trẻ em bỏ học, thực hiện phổ cập trung học cơ sở trở lên, góp phần xây dựng xã hội học tập;

b. Không phát sinh dịch bệnh, không ngộ độc thực phẩm đông người, giảm trẻ em bị suy dinh dưỡng, hầu hết trẻ em được tiêm chủng đầy đủ;

c. Khuyến khích gia đình ít con, không có gia đình sinh con thứ 3 trở lên;

d. Trồng và bảo vệ cây xanh, nguồn nước; đường làng, ngõ xóm, nơi hoạt cộng đồng sạch đẹp;

e. Có từ 70% hộ gia đình trở lên được sử dụng nước hợp vệ sinh và có các công trình vệ sinh;

 

6. Các thành viên trong hệ thống chính trị và các Chi hội, Chi đoàn hoạt động có hiệu quả:

a. Phản ánh kịp thời những sáng kiến, kiến nghị của nhân dân để giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư; không phát sinh khiếu kiện đông người vượt cấp kéo dài;

b. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng thôn; thực hiện hoạt động giám sát cán bộ, công chức, Đảng viên ở khu dân cư;

c. Chi bộ hoặc Tổ Đảng, Ban Công tác Mặt trận, các Chi hội, Chi đoàn đạt từ loại khá trở lên;

d. Hàng năm tổng kết cuộc vận động và tổ chức tốt "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư (18/11).

 

III.Tiêu chuẩn danh hiệu " Khu dân cư tiên tiến" thuộc vùng đô thị:

1. Có đời sống kinh tế phát triển:

a.Khuyến khích người giàu giúp đỡ người nghèo để tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, xoá hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10% theo chuẩn mới;

b.Không còn nhà ở dột nát.

c.Không có người ăn xin.

 

2. Có hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện:

a. Phụng dưỡng, chăm sóc các gia đình chính sách; đảm bảo các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công không thuộc diện đói nghèo và có mức sống cao hơn mức trung bình của địa phương;

b. Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ nạn nhân chiến tranh, người già cô đơn, người tàn tật, người rủi do, bất hạnh.

 

3. Bảo đảm trật tự, kỷ cương, an toàn:

a. Xây dựng và thực hiện nề nếp quy ước, hương ước của cộng đồng khu dân cư; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và quy ước, hương ước của cộng đồng khu dân cư;

b. Hầu hết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được hoà giải thành tại khu dân cư;

c Không phát sinh thêm người phạm tội và mắc tệ nạn xã hội; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý hành chính trở lên;

d. Giảm số người đã nghiện ma tuý; đa số người lầm lỗi được cảm hoá giáo dục tiến bộ.

 

4. Có đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh phong phú:

a.Thường xuyên có các hoạt động văn hoá thể thao, vui chơi giải trí;

b.Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và quan hệ ứng xử;

c.Có nhiều điển hình tốt trong phong trào ông bà, cha mẹ mẫu mực – con cháu hiếu thảo;

d.Có từ 70% hộ gia đình trở lên được công nhận là gia đình văn hoá;

 

5. Chăm lo giáo dục sức khoẻ dân số, môi trường cảnh quan sạch đẹp:

a. Khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh khó; không có trẻ em bỏ học, thực hiện phổ cập trung học cơ sở trở lên, góp phần xây dựng xã hội học tập;

b. Không phát sinh dịch bệnh, không ngộ độc thực phẩm đông người; không có trẻ em bị suy dinh dưỡng, hạn chế béo phì, tất cả trẻ em được tiêm chủng đầy đủ;

c.Khuyến khích gia đình ít con, không có gia đình sinh con thử 3 trở lên;

d. Bảo vệ cây xanh nơi công cộng; đường làng, ngõ phố, nơi sinh hoạt cộng đồng sạch đẹp;

e. Có từ 80% hộ gia đình trở lên được sử dụng nước hợp vệ sinh và có các công trình vệ sinh;

 

6. Các thành viên trong hệ thống chính trị và Chi hội, Chi đoàn hoạt động có hiệu quả:

a. Phản ánh kịp thời những sáng kiến, kiến nghị của nhân dân giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư; không phát sinh khiếu kiện đông người vượt cấp kéo dài;

b. Thực hiện có hiệu quả hoạt dộng giám sát cán bộ, công chức, Đảng viên ở khu dân cư;

c Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Ban Công tác Mặt trận và các Chi hội, Chi đoàn đạt vững mạnh;

d. Hàng năm tổng kết cuộc vận động và tổ chức tốt "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư (18/11).

 

IV. Công nhận và khen thưởng danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến":

 1.Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện công nhận “ Khu dân cư tiên tiến” khi có đủ điều kiện như sau:

a. Đạt các tiêu chuẩn quy định tại mục I, II, III của hướng dẫn này;

b. Có đủ các thủ tục sau:

Bản đăng ký xây dựng “Khu dân cư tiên tiến” của Ban vận động ở khu dân cư đối với trường hợp đề nghị công nhận hàng năm hoặc báo cáo thành tích 03 năm liên tục đối với trường hợp đề nghị công nhận 03 năm liên tục;

- Biên bản họp bình xét của Ban chỉ đạo cấp xã;

- Công văn đề nghị của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã;

 

2. Hình thức công nhận:

a. Đối với khu dân cư được công nhận năm đầu hoặc tái công nhận năm thứ 2 thì Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện công nhận bằng quyết định và không ghi giấy chứng nhận “Khu dân tiên tiến”

b. Trường hợp khu dân cư đã có quyết định công nhận khu dân cư tiên tiến trong 02 năm liên tục, năm thứ 03 tiếp tục đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến và có đủ thủ tục thì Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện ra quyết định công nhận kèm theo giấy chứng nhận “khu dân tiên tiếp 03 năm liên tục" sau khi tiến hành kiểm tra thực tế.

Mẫu giấy chứng nhận danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến” do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

 

3. Thời gian bình xét, công nhận danh hiệu “ Khu dân cư tiên tiến”:

a. Năm đánh giá, tổng kết cuộc vận động được tính từ tháng 10 năm trước đến tháng 10 năm sau.

b. Thời điểm bình xét và công nhận danh hiệu "Khu dân tiên tiến" bắt đầu từ tháng 10 đến trước ngày tổ chức "Ngày hội Dại đoàn kết toàn dân  tộc" ở khu dân cư (18/11) hàng năm.

 

4. Tiền thưởng đối với danh hiệu “ Khu dân cư tiên tiến”:

Áp dụng theo quy định của Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng; Thông tư liên tịch số 01 TTLT/MTTW-BVHTT của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hoá- Thông tin về hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời  sống văn hoá ở khu dân cư”; Thông tư liên tịch số 02/TTLT/ BTC – MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực Uỷ ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn bảo đảm kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

 

V. Tổ chức thực hiện

1. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện cụ thể, hướng dẫn tiêu chuẩn, đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu “Khu dân tiên tiến" cho phù hợp với thực tế ở địa phương; định kỳ 6 tháng, cả năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 2. Giao cho Ban phong trào của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương phản ánh kịp thời về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam giải quyết./.

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

   Lê Truyền

 

Tân Bình tổ chức tọa đàm về bài báo “Dân vận”
“Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, buổi tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa tác phẩm “Dân vận” của Bác cũng như là định hướng cho công tác dân vận của Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thề trên địa bàn quận trong thời gian tới.
Quận 1 tổ chức tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho các chức sắc và đồng bào Phật giáo
Hội nghị đã tích cực tiếp nhận thông tin tuyên truyền, tham gia thảo luận và đề xuất một số nội dung, giải pháp liên quan đến việc triển khai thực hiện các chuyên đề, nhất là bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 31/8/2019, Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2019.
Huyện Nhà Bè tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)