Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Posts > Ban Thường trực UBMTTQVN công bố thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 4 năm 2006.
Thông báo MTTWThứ 5, Ngày 08/06/2006, 13:40

Ban Thường trực UBMTTQVN công bố thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 4 năm 2006.

Ngày 19 tháng 5 năm 2006, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 4 năm 2006. gửi Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cấp Hội Nhà báo Việt Nam; các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước. Để chào mừng nhiều sự kiện quan trọng của đất nước ta trong một năm qua như: Đại hội đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; 60 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9; 75 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.và động viên các cơ quan thông tấn báo chí cùng những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước tham gia tuyên truyền cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng, Nghị quyết Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, theo quy định của Điều lệ Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc đã ban hành ngày 20/6/2003, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố thể lệ Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2006 như sau:

I- Nội dung và yêu cầu các tác phẩm báo chí tham dự giải năm 2006

(Từ 1.10.2005 đến 30.9.2006)

A. Nội dung:

Tác phẩm báo chí dự Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2006 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh sinh động, chính xác, kịp thời các nội dung:

- Các hoạt động trước, trong và sau Đại hội đại đoàn kết dân tộc các tỉnh Tây Nguyên góp phần thành công của Đại hội đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên (28,29/3/2006).

- Hoạt động của nhân dân cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; các hoạt động diễn ra tại Đại hội (từ 18 đến 25/4/2006) và nhân dân cả nước chào mừng thành công Đại hội, kịp thời đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, thiết thực.

- Phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006 cũng như sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Phản ánh trung thực về chủ đề đại đoàn kết toàn dân tộc trong các giai tầng xã hội, các giới đồng bào, các thành phần kinh tế, nhất là trong xoá đói giảm nghèo, đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, trong phòng chống thiên tai, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư văn hoá, xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; đoàn kết đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch làm phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia.

- Hoạt động tiêu biểu của nhân dân cả nước lập thành tích chào mừng: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc; các hoạt ng triển khai đưa Nghị quyết Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào cuộc sống.

- Kết quả bước đầu việc: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư.

- Phản ánh những tình cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân - động lực chủ yếu để phát triển đất nước.

B. Yêu cầu:

- Tác phẩm báo chí được xét giải: bao gồm các thể tài như tin, bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ảnh báo chí được sử dụng trên báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử... phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục.

- Tác phẩm báo in, báo báo điện tử phải được in ra giấy khổ A4 ghi rõ tên báo, và thời gian đăng tải.

- Tác phẩm báo chí phát thanh, truyền hình đều phải gửi băng, đĩa ghi tiếng, hình (trên hệ VHS) có lời bình in trên giấy A4 kèm theo. Mỗi băng, đĩa chỉ in một tác phẩm dự giải.

- Tác phẩm ảnh báo chí: Bao gồm ảnh đơn hoặc nhóm phóng sự ảnh (mỗi phóng sự không quá 8 ảnh) được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng cỡ 18cmx24cm phải gửi cùng với ảnh đăng trên báo hoặc tạp chí, ghi rõ tên báo, số báo, thời gian đăng.

C. Lưu ý:

- Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (kể cả thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ). Không xét ảnh ghép, ảnh vi tính.

- Tác phẩm gửi dự giải không trả lại tác giả. Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng tác phẩm trúng giải để tuyên truyền.

II- Điều kiện dự giải của tác phẩm:

- Tác phẩm dự Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2006 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1-10-2005 đến 30-9-2006.

- Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao Giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc nhưng xin cho biết mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

III- Đối tượng dự giải:

Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung như trên đều có thể gửi về dự giải.

- Mỗi tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự Giải có xác nhận của cơ quan báo chí sử dụng.

- Các cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo tạo điều kiện động viên, khuyến khích phóng viên, hội viên, lựa chọn tác phẩm gửi về dự Giải .

IV- Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm dự giải

1- Thời gian nhận tác phẩm dự Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2006 từ ngày 1-6-2006 đến hết ngày 30-9-2006 (tính theo dấu bưu điện)

2- Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải:

Tác phẩm dự Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2006 xin gửi về: Thường trực Hội đồng Giải báo chí - Ban Tuyên huấn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Số 46-Tràng Thi - Hà Nội

V- Giải thưởng:

1.Giải cá nhân: Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2006 gồm có nhiều giải thưởng cho các loại hình báo chí, trong đó có: Một số giải A, một số giải B, một số giải C và nhiều giải khuyến khích. Mỗi giải thưởng, cùng với bằng chứng nhận kèm theo số tiền như sau: - Mỗi giải A trị giá 5 triệu đồng; - Mỗi giải B trị giá 3 triệu đồng; - Mỗi giải C trị giá 2 triệu đồng; - Mỗi giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng.

2.Giải tập thể: tặng cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải có chất lượng. Mỗi loại giải thưởng, cùng với bằng chứng nhận kèm theo số tiền như sau: - Mỗi giải A trị giá 5 triệu đồng; - Mỗi giải B trị giá 3 triệu đồng.

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Hội nhà báo Việt Nam các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương phổ biến sâu rộng tới các nhà báo, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm được thể lệ giải và tham dự giải, bảo đảm sự thành công của Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc (lần thứ tư) năm 2006.

Trong quá trình triển khai dự giải, nếu có vấn đề gì cần trao đổi hoặc hỏi thêm xin liên hệ với:

Ban Tuyên huấn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đ/c Tuấn Anh) - Điện thoại: (04) 8257447, Di động: 0913579692; Fax: (04) 8287650;

hoặc Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam (đ/c Tài Nguyên) - Điện thoại: (04)8246530; Di động: 0913014459 - Fax (04)8250797.

PXL (nguồn  Website MTTW)


Số lượt người xem: 2Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
June 08
Ban Thường trực UBMTTQVN công bố thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 4 năm 2006.

Ngày 19 tháng 5 năm 2006, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 4 năm 2006. gửi Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cấp Hội Nhà báo Việt Nam; các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước. Để chào mừng nhiều sự kiện quan trọng của đất nước ta trong một năm qua như: Đại hội đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; 60 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9; 75 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.và động viên các cơ quan thông tấn báo chí cùng những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước tham gia tuyên truyền cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng, Nghị quyết Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, theo quy định của Điều lệ Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc đã ban hành ngày 20/6/2003, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố thể lệ Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2006 như sau:

I- Nội dung và yêu cầu các tác phẩm báo chí tham dự giải năm 2006

(Từ 1.10.2005 đến 30.9.2006)

A. Nội dung:

Tác phẩm báo chí dự Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2006 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh sinh động, chính xác, kịp thời các nội dung:

- Các hoạt động trước, trong và sau Đại hội đại đoàn kết dân tộc các tỉnh Tây Nguyên góp phần thành công của Đại hội đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên (28,29/3/2006).

- Hoạt động của nhân dân cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; các hoạt động diễn ra tại Đại hội (từ 18 đến 25/4/2006) và nhân dân cả nước chào mừng thành công Đại hội, kịp thời đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, thiết thực.

- Phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006 cũng như sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Phản ánh trung thực về chủ đề đại đoàn kết toàn dân tộc trong các giai tầng xã hội, các giới đồng bào, các thành phần kinh tế, nhất là trong xoá đói giảm nghèo, đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, trong phòng chống thiên tai, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư văn hoá, xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; đoàn kết đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch làm phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia.

- Hoạt động tiêu biểu của nhân dân cả nước lập thành tích chào mừng: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc; các hoạt ng triển khai đưa Nghị quyết Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào cuộc sống.

- Kết quả bước đầu việc: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư.

- Phản ánh những tình cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân - động lực chủ yếu để phát triển đất nước.

B. Yêu cầu:

- Tác phẩm báo chí được xét giải: bao gồm các thể tài như tin, bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ảnh báo chí được sử dụng trên báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử... phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục.

- Tác phẩm báo in, báo báo điện tử phải được in ra giấy khổ A4 ghi rõ tên báo, và thời gian đăng tải.

- Tác phẩm báo chí phát thanh, truyền hình đều phải gửi băng, đĩa ghi tiếng, hình (trên hệ VHS) có lời bình in trên giấy A4 kèm theo. Mỗi băng, đĩa chỉ in một tác phẩm dự giải.

- Tác phẩm ảnh báo chí: Bao gồm ảnh đơn hoặc nhóm phóng sự ảnh (mỗi phóng sự không quá 8 ảnh) được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng cỡ 18cmx24cm phải gửi cùng với ảnh đăng trên báo hoặc tạp chí, ghi rõ tên báo, số báo, thời gian đăng.

C. Lưu ý:

- Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (kể cả thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ). Không xét ảnh ghép, ảnh vi tính.

- Tác phẩm gửi dự giải không trả lại tác giả. Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng tác phẩm trúng giải để tuyên truyền.

II- Điều kiện dự giải của tác phẩm:

- Tác phẩm dự Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2006 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1-10-2005 đến 30-9-2006.

- Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao Giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc nhưng xin cho biết mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

III- Đối tượng dự giải:

Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung như trên đều có thể gửi về dự giải.

- Mỗi tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự Giải có xác nhận của cơ quan báo chí sử dụng.

- Các cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo tạo điều kiện động viên, khuyến khích phóng viên, hội viên, lựa chọn tác phẩm gửi về dự Giải .

IV- Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm dự giải

1- Thời gian nhận tác phẩm dự Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2006 từ ngày 1-6-2006 đến hết ngày 30-9-2006 (tính theo dấu bưu điện)

2- Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải:

Tác phẩm dự Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2006 xin gửi về: Thường trực Hội đồng Giải báo chí - Ban Tuyên huấn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Số 46-Tràng Thi - Hà Nội

V- Giải thưởng:

1.Giải cá nhân: Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2006 gồm có nhiều giải thưởng cho các loại hình báo chí, trong đó có: Một số giải A, một số giải B, một số giải C và nhiều giải khuyến khích. Mỗi giải thưởng, cùng với bằng chứng nhận kèm theo số tiền như sau: - Mỗi giải A trị giá 5 triệu đồng; - Mỗi giải B trị giá 3 triệu đồng; - Mỗi giải C trị giá 2 triệu đồng; - Mỗi giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng.

2.Giải tập thể: tặng cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải có chất lượng. Mỗi loại giải thưởng, cùng với bằng chứng nhận kèm theo số tiền như sau: - Mỗi giải A trị giá 5 triệu đồng; - Mỗi giải B trị giá 3 triệu đồng.

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Hội nhà báo Việt Nam các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương phổ biến sâu rộng tới các nhà báo, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm được thể lệ giải và tham dự giải, bảo đảm sự thành công của Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc (lần thứ tư) năm 2006.

Trong quá trình triển khai dự giải, nếu có vấn đề gì cần trao đổi hoặc hỏi thêm xin liên hệ với:

Ban Tuyên huấn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đ/c Tuấn Anh) - Điện thoại: (04) 8257447, Di động: 0913579692; Fax: (04) 8287650;

hoặc Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam (đ/c Tài Nguyên) - Điện thoại: (04)8246530; Di động: 0913014459 - Fax (04)8250797.

PXL (nguồn  Website MTTW)

Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các tôn giáo
Quận 4 học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Mặt trận quận Tân Phú tuyên dương 11 tập thể và 36 cá nhân là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Người cán bộ Mặt trận thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đó là anh Nguyễn Bảo Quốc - Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Anh là một trong nhiều cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn quận Bình Tân trong những năm qua.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)