Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Posts > Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo"
Quyết định MTTWThứ 4, Ngày 07/06/2006, 11:20

Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo"

 Quỹ “Vì người nghèo”được sử dụng theo nguyên tắc dân chủ, công khai và được hỗ trợ đúng đối tượng vào các nội dung: trợ giúp tiền mua vật tư nông nghiệp, xây dựng mới và sửa chữa nhà ở, cho con đi học, chữa bệnh khi ốm đau nằm viện dài ngày, cứu đói khi cần thiết.

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Quyết định số 924/QĐ-MTTƯ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” vừa ban hành ngày 24 tháng 5 năm 2006.

Quỹ “Vì người nghèo” được hình thành trên cơ sở vận động, sự tự nguyện ủng hộ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà áp dụng hình thức trợ giúp cho người nghèo, hộ nghèo theo chuẩn mực của Nhà nước công bố từng thời kỳ.

Quỹ được thành lập ở 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Ở mỗi cấp sẽ có Ban vận động xây dựng, quản lý và điều hành Quỹ. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì việc vận động xây dựng Quỹ; phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc quản lý, sử dụng Quỹ. Theo đó, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội xác định đối tượng, địa bàn, mức hỗ trợ, thực hiện hỗ trợ theo chuẩn nghèo, hộ nghèo; Uỷ ban Dân tộc và miền núi xác định hỗ trợ đối với người nghèo, hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu, chi Quỹ theo đúng pháp luật và chế độ tài chính, kế toán, thống kê của Nhà nước.

Quyết định cũng quy định rõ nhiệm vụ của từng cấp như: cấp xã vận động những đối tượng trên địa bàn do cấp xã trực tiếp quản lý; cấp Trung ương vận động những đối tượng đang làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp cấp Trung ương, các cơ quan của Trung ương Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp do cấp Trung ương trực tiếp quản lý; đối với lực lượng vũ trang ủng hộ theo hệ thống của mình và nộp về Quỹ cấp Trung ương./.

  


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
June 07
Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo"

 Quỹ “Vì người nghèo”được sử dụng theo nguyên tắc dân chủ, công khai và được hỗ trợ đúng đối tượng vào các nội dung: trợ giúp tiền mua vật tư nông nghiệp, xây dựng mới và sửa chữa nhà ở, cho con đi học, chữa bệnh khi ốm đau nằm viện dài ngày, cứu đói khi cần thiết.

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Quyết định số 924/QĐ-MTTƯ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” vừa ban hành ngày 24 tháng 5 năm 2006.

Quỹ “Vì người nghèo” được hình thành trên cơ sở vận động, sự tự nguyện ủng hộ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà áp dụng hình thức trợ giúp cho người nghèo, hộ nghèo theo chuẩn mực của Nhà nước công bố từng thời kỳ.

Quỹ được thành lập ở 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Ở mỗi cấp sẽ có Ban vận động xây dựng, quản lý và điều hành Quỹ. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì việc vận động xây dựng Quỹ; phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc quản lý, sử dụng Quỹ. Theo đó, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội xác định đối tượng, địa bàn, mức hỗ trợ, thực hiện hỗ trợ theo chuẩn nghèo, hộ nghèo; Uỷ ban Dân tộc và miền núi xác định hỗ trợ đối với người nghèo, hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu, chi Quỹ theo đúng pháp luật và chế độ tài chính, kế toán, thống kê của Nhà nước.

Quyết định cũng quy định rõ nhiệm vụ của từng cấp như: cấp xã vận động những đối tượng trên địa bàn do cấp xã trực tiếp quản lý; cấp Trung ương vận động những đối tượng đang làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp cấp Trung ương, các cơ quan của Trung ương Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp do cấp Trung ương trực tiếp quản lý; đối với lực lượng vũ trang ủng hộ theo hệ thống của mình và nộp về Quỹ cấp Trung ương./.

  

Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các tôn giáo
Quận 4 học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Mặt trận quận Tân Phú tuyên dương 11 tập thể và 36 cá nhân là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Người cán bộ Mặt trận thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đó là anh Nguyễn Bảo Quốc - Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Anh là một trong nhiều cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn quận Bình Tân trong những năm qua.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)