Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Posts > LỜI KÊU GỌI CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM VỀ THỰC HIỆN PHONG TRÀO ÐỀN ƠN ÐÁP NGHĨA
Lời kêu gọiChủ Nhật, Ngày 23/07/2006, 09:35

LỜI KÊU GỌI CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM VỀ THỰC HIỆN PHONG TRÀO ÐỀN ƠN ÐÁP NGHĨA

Hà Nội ngày 20 tháng 7 năm 2006

LỜI KÊU GỌI
CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

Về việc hưởng ứng năm cao điểm toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”,

hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/71947 – 27/7/2007)

       Thưa đồng bào và chiến sỹ cả nước!

       76 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại: tiến hành cách mạng Tháng 8 thành công, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội; tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến oanh liệt, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành thắng lợi sự nghiệp đổi mới.

       Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang đó, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh hoặc hiến dâng một phần xương máu của mình cho Tổ quốc. Nhân dân ta đời đời tưởng nhớ và ghi ơn sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với nước.

       Thực hiện lời kêu gọi “Đền ơn đáp nghĩa” ngày 27/7/1947 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần 60 năm qua, nhân dân ta đã không ngừng phát huy truyền thống “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với nước. Ngày 27/7 hàng năm đã là ngày truyền thống của dân tộc ta.

       Trong hoàn cảnh đất nước ta còn nghèo nên mặc dù Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã dành nhiều sự quan tâm, chăm sóc, song đến nay, nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

       Thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2007) Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định phát động một năm cao điểm toàn dân tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” với các nội dung cụ thể sau:

       Tiến hành đợt giáo dục truyền thống cách mạng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là lớp trẻ, làm cho mọi người biết ơn sâu sắc công lao của các anh hùng, liệt sỹ và những người có công với nước, ra sức thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn những thành quả cách mạng do hy sinh xương máu của các thế hệ tiền bối góp phần mang lại.

       Kiến nghị với Đảng và Nhà nước bổ sung, hoàn thiện các chính sách cho gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, những người có công với nước. Đảm bảo 100% gia đình chính sách đều được cộng đồng dân cư, Cấp uỷ và Chính quyền và Mặt trận ở các thôn bản, khu phố, xã phường chăm sóc chu đáo; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa với từng trường hợp cụ thể.

       Đối với các thương binh, đặc biệt là những thương binh nặng về sống với gia đình đều được xem xét từng trường hợp để giúp đỡ cụ thể, thiết thực như khám chữa bệnh, giải quyết việc làm cho thân nhân và đời sống vật chất tinh thần trách nhiệm của từng người.

       Các gia đình liệt sỹ, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng được thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đã ban hành, được giúp đỡ nếu còn có khó khăn về nhà ở, về việc làm của con cháu.

       Cùng với Đảng, Nhà nước tập trung các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách nhanh chóng thoát nghèo và sớm có mức sống trên mức trung bình ở địa phương.


        Tất cả các khu dân cư; các cơ quan, tổ chức đều coi việc hưởng ứng năm cao điểm toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh, liệt sỹ là dịp thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” và có một nội dung trọng tâm trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

       Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài hãy phát huy truyền thống nhân ái, tích cực hưởng ứng năm cao điểm toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh, liệt sỹ. Các cấp Mặt trận cần có đề án và kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn việc triển khai thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” một cách thiết thực nhất, kết quả nhất./.


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM
Chủ tịch
Phạm Thế Duyệt

PXL (nguồn Website CP)


Số lượt người xem: 2Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
July 23
LỜI KÊU GỌI CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM VỀ THỰC HIỆN PHONG TRÀO ÐỀN ƠN ÐÁP NGHĨA

Hà Nội ngày 20 tháng 7 năm 2006

LỜI KÊU GỌI
CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

Về việc hưởng ứng năm cao điểm toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”,

hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/71947 – 27/7/2007)

       Thưa đồng bào và chiến sỹ cả nước!

       76 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại: tiến hành cách mạng Tháng 8 thành công, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội; tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến oanh liệt, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành thắng lợi sự nghiệp đổi mới.

       Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang đó, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh hoặc hiến dâng một phần xương máu của mình cho Tổ quốc. Nhân dân ta đời đời tưởng nhớ và ghi ơn sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với nước.

       Thực hiện lời kêu gọi “Đền ơn đáp nghĩa” ngày 27/7/1947 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần 60 năm qua, nhân dân ta đã không ngừng phát huy truyền thống “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với nước. Ngày 27/7 hàng năm đã là ngày truyền thống của dân tộc ta.

       Trong hoàn cảnh đất nước ta còn nghèo nên mặc dù Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã dành nhiều sự quan tâm, chăm sóc, song đến nay, nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

       Thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2007) Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định phát động một năm cao điểm toàn dân tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” với các nội dung cụ thể sau:

       Tiến hành đợt giáo dục truyền thống cách mạng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là lớp trẻ, làm cho mọi người biết ơn sâu sắc công lao của các anh hùng, liệt sỹ và những người có công với nước, ra sức thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn những thành quả cách mạng do hy sinh xương máu của các thế hệ tiền bối góp phần mang lại.

       Kiến nghị với Đảng và Nhà nước bổ sung, hoàn thiện các chính sách cho gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, những người có công với nước. Đảm bảo 100% gia đình chính sách đều được cộng đồng dân cư, Cấp uỷ và Chính quyền và Mặt trận ở các thôn bản, khu phố, xã phường chăm sóc chu đáo; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa với từng trường hợp cụ thể.

       Đối với các thương binh, đặc biệt là những thương binh nặng về sống với gia đình đều được xem xét từng trường hợp để giúp đỡ cụ thể, thiết thực như khám chữa bệnh, giải quyết việc làm cho thân nhân và đời sống vật chất tinh thần trách nhiệm của từng người.

       Các gia đình liệt sỹ, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng được thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đã ban hành, được giúp đỡ nếu còn có khó khăn về nhà ở, về việc làm của con cháu.

       Cùng với Đảng, Nhà nước tập trung các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách nhanh chóng thoát nghèo và sớm có mức sống trên mức trung bình ở địa phương.


        Tất cả các khu dân cư; các cơ quan, tổ chức đều coi việc hưởng ứng năm cao điểm toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh, liệt sỹ là dịp thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” và có một nội dung trọng tâm trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

       Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài hãy phát huy truyền thống nhân ái, tích cực hưởng ứng năm cao điểm toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh, liệt sỹ. Các cấp Mặt trận cần có đề án và kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn việc triển khai thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” một cách thiết thực nhất, kết quả nhất./.


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM
Chủ tịch
Phạm Thế Duyệt

PXL (nguồn Website CP)

Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các tôn giáo
Quận 4 học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Mặt trận quận Tân Phú tuyên dương 11 tập thể và 36 cá nhân là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Người cán bộ Mặt trận thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đó là anh Nguyễn Bảo Quốc - Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Anh là một trong nhiều cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn quận Bình Tân trong những năm qua.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)