Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Posts > Lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động toàn dân tham gia kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững
Lời kêu gọiThứ 6, Ngày 04/04/2008, 09:30

Lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động toàn dân tham gia kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững

Hà Nội, ngày 03 tháng  4 năm 2008

 

Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước !

Đất nước ta bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008 trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và rất khó lường. Ở trong nước, hậu quả thiên tai của năm trước chưa khắc phục xong, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ lại phải đối mặt với thời tiết rét hại kéo dài; dịch bệnh gia súc, gia cầm và cây trồng tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Trước tình hình đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp nước ta đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn thách thức, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Đây là những cố gắng lớn của cả nước.

Tuy nhiên, do những tác động của kinh tế thế giới và những bất cập, yếu kém, thiếu sót trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô cùng với các nguyên nhân nội sinh từ nền kinh tế đã làm cho tình hình kinh tế của nước ta có những diễn biến bất lợi, lạm phát tăng cao. Tình hình đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển sản xuất và đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và người làm công ăn lương, đe doạ đến sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.

Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững nền kinh tế của đất nước là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị. Chính phủ đã xác định trách nhiệm và đề ra 8 nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát.

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, đồng bào chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát do Chính phủ đề ra; chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chăm lo cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và yêu nước của dân tộc ta, đồng bào chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đồng tâm, hiệp lực cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp kiềm chế lạm phát, tiếp tục đưa nền kinh tế nước ta phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2008 và 5 năm 2006 - 2010 do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đề ra.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Theo web ÐCS - PXL


Số lượt người xem: 2Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
April 04
Lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động toàn dân tham gia kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững

Hà Nội, ngày 03 tháng  4 năm 2008

 

Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước !

Đất nước ta bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008 trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và rất khó lường. Ở trong nước, hậu quả thiên tai của năm trước chưa khắc phục xong, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ lại phải đối mặt với thời tiết rét hại kéo dài; dịch bệnh gia súc, gia cầm và cây trồng tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Trước tình hình đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp nước ta đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn thách thức, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Đây là những cố gắng lớn của cả nước.

Tuy nhiên, do những tác động của kinh tế thế giới và những bất cập, yếu kém, thiếu sót trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô cùng với các nguyên nhân nội sinh từ nền kinh tế đã làm cho tình hình kinh tế của nước ta có những diễn biến bất lợi, lạm phát tăng cao. Tình hình đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển sản xuất và đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và người làm công ăn lương, đe doạ đến sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.

Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững nền kinh tế của đất nước là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị. Chính phủ đã xác định trách nhiệm và đề ra 8 nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát.

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, đồng bào chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát do Chính phủ đề ra; chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chăm lo cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và yêu nước của dân tộc ta, đồng bào chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đồng tâm, hiệp lực cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp kiềm chế lạm phát, tiếp tục đưa nền kinh tế nước ta phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2008 và 5 năm 2006 - 2010 do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đề ra.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Theo web ÐCS - PXL

Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các tôn giáo
Quận 4 học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Mặt trận quận Tân Phú tuyên dương 11 tập thể và 36 cá nhân là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Người cán bộ Mặt trận thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đó là anh Nguyễn Bảo Quốc - Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Anh là một trong nhiều cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn quận Bình Tân trong những năm qua.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)