Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Posts
 

 Posts

 

August, 2013

August 20
Chương trình hành động số 08 – CTr/MTTW-ĐĐ ngày 19 tháng 8  năm 2013 của Đảng Đoàn MTTQ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
August 20
Chương trình hành động số 08 - CTr/MTTW- ĐĐ của Đảng Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 19  tháng 8  năm 2013
August 01
Hướng dẫn số 102 /HD-MTTW-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/