Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Posts
 

 Posts

 

September, 2012

September 26
Kế hoạch số 288 /KH-MTTW-BTT ngày ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” Từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2012
September 16
Đề cương Tuyên truyền Ngày hội đại đòan kết dân tộc ở khu dân cư năm 2012
September 13
Hướng dẫn số 71/HD-MTTW-BTT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11