Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Đề án 04 /ĐA-MTTW-BTT ngày 28 tháng 12 năm 2015 về Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Đề án 04 /ĐA-MTTW-BTT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
(28-12-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 90/KH-BCĐ-ĐA1133 ngày 20 tháng 05 năm 2015
Kế hoạch số 90/KH-BCĐ-ĐA1133 ngày 20 tháng 05 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Thực hiện “Đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2012 – 2016” năm 2015
(20-05-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 43/KH-MTTW-BTT ngày 28 tháng 01 năm 2015
Kế hoạch số 43/KH-MTTW-BTT ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015
(28-01-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 41/KH-MTTW-BTT ngày 19 tháng 01 năm 2015
Kế hoạch số 41/KH-MTTW-BTT ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
(19-01-2015) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 472 /KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Kế hoạch số 472 /KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” về Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014
(22-04-2014) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 471/KH-MTTW-BTT ngày 17 tháng 4 năm 2014
Kế hoạch số 471/KH-MTTW-BTT ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2014
(17-04-2014) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 450/KH-MTTW-BTT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của MTTW
Kế hoạch số 450/KH-MTTW-BTT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(25-02-2014) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 411/KH-MTTW-BTT ngày 18 tháng 11 năm 2013
Kế hoạch số 411/KH-MTTW-BTT ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019)
(19-11-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch 387/KH-MTTW-BTT ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Kế hoạch 387/KH-MTTW-BTT ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Triển khai thực hiện Đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2012 – 2016
(04-10-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 384/KH-MTTW-BTT ngày 24 tháng 9 năm 2013
Kế hoạch số 384/KH-MTTW-BTT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tháng cao điểm “Vì người nghèo” Từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2013.
(24-09-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 331/KH-MTTW-BTT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013
Kế hoạch số 331/KH-MTTW-BTT ngày 28 tháng 02 năm 2013
(01-03-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 332 /KH-MTTW-BTT ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Kế hoạch số 332 /KH-MTTW-BTT ngày 26 tháng 02 năm 2013
(27-02-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 317/KH-MTTW-BTT ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Kế hoạch số 317/KH-MTTW-BTT ngày 02 tháng 01 năm 2013
(03-01-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 288 /KH-MTTW-BTT ngày ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” Từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2012
Kế hoạch số 288 /KH-MTTW-BTT ngày ngày 25 tháng 9 năm 2012
(26-09-2012) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 237/KH-MTTW-BTT ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
Kế hoạch số 237/KH-MTTW-BTT ngày 09 tháng 4 năm 2012
(10-04-2012) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 179/KH-MTW-BTT ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổ chức vận động “Tháng cao điểm vì người nghèo” từ 17/10 đến 18/11/2011 và Chương trình “Nối vòng tay lớn” 31/12/2011
Kế hoạch số 179/KH-MTW-BTT ngày 31 tháng 8 năm 2011
(06-10-2011) | Xem chi tiết
Kế hoạch 175/KH-MTW-BTT ngày 18 tháng 8 năm 2011 Tổng kết thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT/MTTW-UBATGTQG về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” (2000-2011)
http://ubmttq.hochiminhcity.gov.vn/HoatDongAnh/FileDinhKem/2011/09/KH175MTTWveATGT.doc Kế hoạch 175/KH-MTW-BTT ngày 18 tháng 8 năm 2011
(10-09-2011) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 142 /KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Ban Chỉ đạo Trung ương Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam về Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2011
Kế hoạch số 142 /KH-MTTW-BCĐTWCVĐ
(18-06-2011) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 80/KH-MTTW-BTT ngày 13 tháng 09 năm 2010 về Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2010)
Kế hoạch số 80/KH-MTTW-BTT ngày 13 tháng 09 năm 2010
(18-09-2010) | Xem chi tiết
Kế hoạch 09/KH-MTTW-BTT ngày 29 tháng 07 năm 2010 về Triển khai thực hiện đề án xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư năm 2010
Kế hoạch 09/KH-MTTW-BTT ngày 29 tháng 07 năm 2010
(16-08-2010) | Xem chi tiết
Xem tiếp
Tuyên dương 12 tập thể và 07 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa đạo Phú Thọ Hòa.
Sáng ngày 28/6/2022, tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa đạo Phú Thọ Hòa thuộc địa phận phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận long trọng tổ chức Hội nghị tuyên dương “Gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Đến tham dự có ông Lê văn Thu - Ủy viên Thường trực/ Trưởng Ban Tuyên giáo – Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bà Huyền Tôn Nữ Diễm My – Phụ trách quận Tân Phú, ông Phạm Hưng Quốc Bảo – Phó Bí thư Thường trực Quận Ủy Tân Phú; bà Nguyễn Thị Chiên - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy/ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú, bà Trịnh Thị Mai Trinh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy/ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú và các ông bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể quận, chức sắc, chức việc các tôn giáo; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường. Đặc biệt là sự tham dự của 19 tập thể, cá nhân trong hệ thống Mặt trận quận là gương tiêu biểu được tuyên dương trong Hội nghị.
Phú Nhuận: tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Sáng ngày 22/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền chính sách đối ngoại tôn giáo cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các cơ sở Phật giáo trên địa bàn quận.
Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quận 4
Sáng ngày 11/6/2022, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương có buổi nói chuyện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nội dung chính về Chủ tịch Hồ Chí Minh với doanh nhân, trí thức, kiều bào.
Quận 4: tuyên dương 20 tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022
Sáng ngày 01/6/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Quận 4 tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí: Lê Văn Thu, Trưởng Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)