Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Hướng dẫn số 08 /HD-MTTW-BTT ngày 11 tháng 02 năm 2015 (11-02-2015)
Hướng dẫn số 08 /HD-MTTW-BTT ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
(11-02-2015) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 07 /HD-MTTW-BTT ngày 09 tháng 02 năm 2015 (09-02-2015)
Hướng dẫn số 07 /HD-MTTW-BTT ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
(09-02-2015) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 06 /HD-MTTW-BTT ngày 28 tháng 01 năm 2015 (28-01-2015)
Hướng dẫn số 06 /HD-MTTW-BTT ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2015
(28-01-2015) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 01 /HD-MTTW-ĐĐ ngày 06 tháng 01 năm 2015 (06-01-2015)
Hướng dẫn số 01 /HD-MTTW-ĐĐ ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Đảng Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Việc học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(06-01-2015) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 03 /HD-MTTW-BTT ngày 18 tháng 11 năm 2014 (18-11-2014)
Hướng dẫn số 03 /HD-MTTW-BTT ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Phối hợp thực hiện hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2014
(18-11-2014) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 01 /HD-MTTW-BTT ngày 11 tháng 11 năm 2014 (11-11-2014)
Hướng dẫn số 01 /HD-MTTW-BTT ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014) trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(11-11-2014) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 129 /HD-MTTW-BTT ngày 18 tháng 9 năm 2014 (18-09-2014)
Hướng dẫn số 129 /HD-MTTW-BTT ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2014)
(18-09-2014) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 122 /HD-MTTW-BTT ngày 18 tháng 3 năm 2014 (18-03-2014)
Hướng dẫn số 122 /HD-MTTW-BTT ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2014 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(18-03-2014) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 684/HD-BLĐTBXH-MTTW ngày 12 tháng 3 năm 2014 (12-03-2014)
Hướng dẫn số 684/HD-BLĐTBXH-MTTW ngày 12 tháng 3 năm 2014 giữa Bộ Lao động Thương binh và xã hội - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Thực hiện chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015)
(12-03-2014) | Xem chi tiết
Nội dung tuyên truyền Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII (06-03-2014)
Nội dung tuyên truyền Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII
(06-03-2014) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 117 /HD-MTTW-BTT ngày 17 tháng 02 năm 2014 (17-02-2014)
Hướng dẫn số 117 /HD-MTTW-BTT ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2014
(17-02-2014) | Xem chi tiết
Hướng dẫn nội dung tuyên truyền Hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (16-02-2014)
Với bố cục 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992, bản Hiến pháp có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc và toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
(16-02-2014) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 116 /HD-MTTW-BTT ngày 14 tháng 02 năm 2014 (14-02-2014)
Hướng dẫn số 116 /HD-MTTW-BTT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tuyên truyền về công tác phong tào năm 2014
(14-02-2014) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 115 /HD-MTTW-BTT ngày 12 tháng 02 năm 2014 (12-02-2014)
Hướng dẫn số 115 /HD-MTTW-BTT ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2014
(12-02-2014) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 114 /HD-MTTW-BTT ngày 07 tháng 02 năm 2014 (08-02-2014)
Hướng dẫn số 114 /HD-MTTW-BTT ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2014
(08-02-2014) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 113 /HD-MTTW-BTT ngày 25 tháng 01 năm 2014 (26-01-2014)
Hướng dẫn số 113 /HD-MTTW-BTT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Công tác Dân tộc, công tác Tôn giáo năm 2014
(26-01-2014) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 112/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 24 tháng 01 năm 2014 (25-01-2014)
Hướng dẫn số 112/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 24 tháng 01 năm 2014 về Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
(25-01-2014) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 111/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 20 tháng 01 năm 2014 (21-01-2014)
Hướng dẫn số 111/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 20 tháng 01 năm 2014 về Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2014
(21-01-2014) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 110/HD-MTTW-BTT ngày 30 tháng 12 năm 2013 (30-12-2013)
Hướng dẫn số 110/HD-MTTW-BTT ngày 30 tháng 12 năm 2013 Về việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"
(30-12-2013) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 102 /HD-MTTW-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/ (01-08-2013)
(25-08-2013)   Hướng dẫn số 102 /HD-MTTW-BTT ngày 31 tháng 7 năm 2013
(01-08-2013) | Xem chi tiết
Xem tiếp
Tân Bình tổ chức tọa đàm về bài báo “Dân vận”
“Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, buổi tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa tác phẩm “Dân vận” của Bác cũng như là định hướng cho công tác dân vận của Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thề trên địa bàn quận trong thời gian tới.
Quận 1 tổ chức tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho các chức sắc và đồng bào Phật giáo
Hội nghị đã tích cực tiếp nhận thông tin tuyên truyền, tham gia thảo luận và đề xuất một số nội dung, giải pháp liên quan đến việc triển khai thực hiện các chuyên đề, nhất là bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 31/8/2019, Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2019.
Huyện Nhà Bè tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)