Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Chỉ thịChủ Nhật, Ngày 10/09/2006, 17:00

Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ Tướng Chính phủ về phối hợp đồng bộ, kiên quyết chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

 

Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị này.

Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội khóa XI đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới thi đua trong giáo dục, khắc phục bệnh thành tích chủ nghĩa. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định nhà giáo và người học không được có hành vi gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh, giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục không những không giảm bớt mà còn có xu hướng ngày càng phổ biến như: tình trạng gian lận trong thi cử, trong cấp và sử dụng văn bằng chứng chỉ, tiêu cực trong tuyển sinh, chuyển trường ở các cấp học, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, trong xây dựng trường sở và mua sắm thiết bị trường học. Các biểu hiện tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục đã và đang xói mòn các nguyên tắc cơ bản của giáo dục và gây tác hại lâu dài cho xã hội.

Trước tình hình đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", coi đây là khâu đột phá trong năm học 2006 - 2007 để lập lại trật tự, kỷ cương trong dạy và học, làm tiền đề triển khai những giải pháp khác nhằm khắc phục các yếu kém trong ngành, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Cuộc vận động này bước đầu đã được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực của toàn xã hội.

Việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục chỉ có thể đạt kết quả thực sự và bền vững nếu có sự chỉ đạo kiên quyết của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và có sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, tổ chức. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Xây dựng Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục giai đoạn 2006 - 2010 với yêu cầu: nâng cao đạo đức của nhà giáo; giáo dục tính trung thực cho học sinh, sinh viên; bảo đảm trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường trong việc ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục. Xác định nhiệm vụ trọng tâm chống tiêu cực và bệnh thành tích của từng năm học, tập trung chỉ đạo các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện chương trình hành động nói trên.

b) Gắn việc thực hiện Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục với việc đổi mới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; đổi mới công tác thi, tuyển sinh và xây dựng quy trình đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện phổ cập giáo dục, bảo đảm dạy thực chất, học thực chất để thực sự nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

c) Phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng và thực hiện chương trình liên ngành để việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trở thành hành động chung của toàn xã hội.

2. Các Bộ, ngành có các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trực thuộc cần chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; thông báo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; không áp đặt các chỉ tiêu về kết quả thi, lên lớp, tốt nghiệp một cách hình thức, không phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo xử lý nghiêm các tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục ở địa phương ngay từ đầu các năm học mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần coi đây là một nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm của năm học 2006 - 2007. Trước mắt cần ban hành chỉ thị để chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" tại địa phương.

4. Gia đình và các bậc phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh cần chú trọng giáo dục con em mình thái độ học tập đúng đắn, trung thực; không tiếp tay cho các hiện tượng tiêu cực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương phát hiện và kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục.

5. Các Bộ, ngành có liên quan phải chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, dạy nghề trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hành động chống tiêu cực, nâng cao chất lượng dạy và học; chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các cơ chế quản lý, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, xử phạt, đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới giáo dục.

6. Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và toàn thể nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động thực hiện chương trình hành động nói trên.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo mở Chuyên mục tuyên truyền, định kỳ phát sóng về các hoạt động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, trước mắt là tuyên truyền về cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục".

7. Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các Bộ, ngành Trung ương theo thẩm quyền phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm các điều kiện thực hiện Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục giai đoạn 2006 - 2010.

8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp tình hình và báo cáo định kỳ hàng quý kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này của các Bộ, ngành và các địa phương trong cả nước lên Thủ tướng Chính phủ.

(ngun WEBsite Chính ph)


Số lượt người xem: 0Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

   TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp
   Xem theo ngày:
   Tân Bình tổ chức tọa đàm về bài báo “Dân vận”
   “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, buổi tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa tác phẩm “Dân vận” của Bác cũng như là định hướng cho công tác dân vận của Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thề trên địa bàn quận trong thời gian tới.
   Quận 1 tổ chức tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho các chức sắc và đồng bào Phật giáo
   Hội nghị đã tích cực tiếp nhận thông tin tuyên truyền, tham gia thảo luận và đề xuất một số nội dung, giải pháp liên quan đến việc triển khai thực hiện các chuyên đề, nhất là bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
   Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
   Ngày 31/8/2019, Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2019.
   Huyện Nhà Bè tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
   Văn bản mới cập nhật
   Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
   Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
   Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
   Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
   Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
   Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
   Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

   Giá Vàng

   ĐVT: tr.đồng/lượng
   Loại Mua Bán
   Nguồn: Sacombank - SBJ

   Tỷ giá

   (Nguồn: EXIMBANK)