Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
LuậtThứ 4, Ngày 11/07/2012, 14:55

Luật Công đoàn năm 2012

 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.

(16-07-2012)

Số lượt người xem: 0Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

  • Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi_năm 2013 (20-06-2013)
   Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi_năm 2013
   Cập nhật ngày 20-06-2013
   Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này
  • Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh - năm 2013 (19-06-2013)
   Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh - năm 2013
   Cập nhật ngày 19-06-2013
   Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2012 (10-12-2012)
   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2012
   Cập nhật ngày 10-12-2012
   Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012
  • Luật Thủ Đô năm 2012 (10-12-2012)
   Luật Thủ Đô năm 2012
   Cập nhật ngày 10-12-2012
   Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội số 29/2000/PL-UBTVQH ngày 28 tháng 12 năm 2000 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2012
  • Luật Hợp Tác Xã năm 2012 (10-12-2012)
   Luật Hợp Tác Xã năm 2012
   Cập nhật ngày 10-12-2012
   Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Luật hợp tác xã số 18/2003/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012.
  • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012 (10-12-2012)
   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012
   Cập nhật ngày 10-12-2012
   Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2012
  • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012 (09-12-2012)
   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012
   Cập nhật ngày 09-12-2012
   Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2013. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012
  • Luật biền Việt Nam năm 2012 (30-07-2012)
   Luật biền Việt Nam năm 2012
   Cập nhật ngày 30-07-2012
   Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.
  • Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (11-07-2012)
   Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
   Cập nhật ngày 11-07-2012
   Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012

   TIN ĐÃ ĐƯA

   • Bộ Luật Lao động năm 2012 (11-07-2012)
    Bộ Luật Lao động năm 2012
    Cập nhật ngày 11-07-2012
    Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012
   • Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 (20-06-2012)
    Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012
    Cập nhật ngày 20-06-2012
    Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013
   • Luật tố tụng hành chính năm 2010 (14-12-2011)
    Luật tố tụng hành chính năm 2010
    Cập nhật ngày 14-12-2011
    Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
   • Luật Tố cáo năm 2011 (06-12-2011)
    Luật Tố cáo năm 2011
    Cập nhật ngày 06-12-2011
    Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011
   • Luật khiếu nại năm 2011 (06-12-2011)
    Luật khiếu nại năm 2011
    Cập nhật ngày 06-12-2011
    Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.
   • Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (15-12-2010)
    Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010
    Cập nhật ngày 15-12-2010
   • Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (15-12-2010)
    Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010
    Cập nhật ngày 15-12-2010
   • Luật Viên Chức năm 2010 (07-12-2010)
    Luật Viên Chức năm 2010
    Cập nhật ngày 07-12-2010
    Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.
   • Luật Thanh Tra năm 2010 (07-12-2010)
    Luật Thanh Tra năm 2010
    Cập nhật ngày 07-12-2010
    Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Luật thanh tra số 22/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.
   • Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân sửa đổi năm 2010 (05-12-2010)
    Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân sửa đổi năm 2010
    Cập nhật ngày 05-12-2010
    Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
   Xem tiếp
   Xem theo ngày:
   Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các tôn giáo
   Quận 4 học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
   Mặt trận quận Tân Phú tuyên dương 11 tập thể và 36 cá nhân là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
   Người cán bộ Mặt trận thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
   Đó là anh Nguyễn Bảo Quốc - Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Anh là một trong nhiều cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn quận Bình Tân trong những năm qua.
   Văn bản mới cập nhật
   Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
   Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
   Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
   Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
   Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
   Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
   Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

   Giá Vàng

   ĐVT: tr.đồng/lượng
   Loại Mua Bán
   Nguồn: Sacombank - SBJ

   Tỷ giá

   (Nguồn: EXIMBANK)