Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
LuậtThứ 7, Ngày 22/06/2013, 14:50

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú - 2013

 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014

(03-07-2013)

Số lượt người xem: 1Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

  • Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (19-06-2014)
   Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
   Cập nhật ngày 19-06-2014
   Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014
  • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014 (13-06-2014)
   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014
   Cập nhật ngày 13-06-2014
   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2014.
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế_2014 (13-06-2014)
   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế_2014
   Cập nhật ngày 13-06-2014
   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế_2014 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2014
  • Luật Đất đai năm 2013 (29-11-2013)
   Luật Đất đai năm 2013
   Cập nhật ngày 29-11-2013
   Luật Đất đai năm 2013, Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
  • Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 (26-11-2013)
   Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013
   Cập nhật ngày 26-11-2013
   Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013.
  • Luật Tiếp công dân (25-11-2013)
   Luật Tiếp công dân
   Cập nhật ngày 25-11-2013
   Tiếp công dân, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013.
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013 (22-11-2013)
   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013
   Cập nhật ngày 22-11-2013
   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XlII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2013.
  • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 (16-11-2013)
   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
   Cập nhật ngày 16-11-2013
   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013.
  • Luật việc làm năm 2013 (16-11-2013)
   Luật việc làm năm 2013
   Cập nhật ngày 16-11-2013
   Luật việc làm năm 2013 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013.

   TIN ĐÃ ĐƯA

   • Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 (22-06-2013)
    Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013
    Cập nhật ngày 22-06-2013
    Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014
   • Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi_năm 2013 (20-06-2013)
    Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi_năm 2013
    Cập nhật ngày 20-06-2013
    Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này
   • Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh - năm 2013 (19-06-2013)
    Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh - năm 2013
    Cập nhật ngày 19-06-2013
    Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014
   • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2012 (10-12-2012)
    Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2012
    Cập nhật ngày 10-12-2012
    Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012
   • Luật Thủ Đô năm 2012 (10-12-2012)
    Luật Thủ Đô năm 2012
    Cập nhật ngày 10-12-2012
    Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội số 29/2000/PL-UBTVQH ngày 28 tháng 12 năm 2000 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2012
   • Luật Hợp Tác Xã năm 2012 (10-12-2012)
    Luật Hợp Tác Xã năm 2012
    Cập nhật ngày 10-12-2012
    Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Luật hợp tác xã số 18/2003/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012.
   • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012 (10-12-2012)
    Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012
    Cập nhật ngày 10-12-2012
    Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2012
   • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012 (09-12-2012)
    Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012
    Cập nhật ngày 09-12-2012
    Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2013. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012
   • Luật biền Việt Nam năm 2012 (30-07-2012)
    Luật biền Việt Nam năm 2012
    Cập nhật ngày 30-07-2012
    Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.
   • Luật Công đoàn năm 2012 (11-07-2012)
    Luật Công đoàn năm 2012
    Cập nhật ngày 11-07-2012
    Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.
   Xem tiếp
   Xem theo ngày:
   Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các tôn giáo
   Quận 4 học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
   Mặt trận quận Tân Phú tuyên dương 11 tập thể và 36 cá nhân là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
   Người cán bộ Mặt trận thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
   Đó là anh Nguyễn Bảo Quốc - Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Anh là một trong nhiều cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn quận Bình Tân trong những năm qua.
   Văn bản mới cập nhật
   Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
   Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
   Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
   Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
   Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
   Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
   Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

   Giá Vàng

   ĐVT: tr.đồng/lượng
   Loại Mua Bán
   Nguồn: Sacombank - SBJ

   Tỷ giá

   (Nguồn: EXIMBANK)