Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản pháp luật liên quan > Posts
 

 Posts

 

March, 2019

March 06
Quyết định số: 787/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy  về thực hiện Cuộc vận động "Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố s