Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản pháp luật liên quan > Posts
 

 Posts

 

December, 2012

December 29
Công văn 10774/BGTVT-QLXD ngày 20/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải về Công khai, minh bạch thông tin các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
December 26
Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
December 20
Nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức
December 20
Nghị quyết của Quốc hội khoá XIII ngày 23 tháng 11 năm 2012 về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
December 20
Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội khós XIII, ngày 21 tháng 11 năm 2012 Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
December 10
Luật Thủ Đô năm 2012
December 10
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2012
December 10
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012
December 10
Luật Hợp Tác Xã năm 2012
December 10
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ngày 20 tháng 10 năm 2012
1 - 10Next