Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 05 năm 2014
Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện
(28-05-2014) | Xem chi tiết
Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013
Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện thực hiện
(12-12-2013) | Xem chi tiết
Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 12 năm 2011 Về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2012
(02-01-2012) | Xem chi tiết
Quyết định 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc quy định hội có tính đặc thù
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2010
(27-12-2011) | Xem chi tiết
Quyết định Số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14 tháng 12 năm 2011 Về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
(18-12-2011) | Xem chi tiết
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam pu chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ng
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011
(18-11-2011) | Xem chi tiết
Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
 (21-07-2011) Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 04 năm 2009
(21-06-2011) | Xem chi tiết
Quyết định Số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
 (06-06-2013) Quyết định Số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 
(06-06-2011) | Xem chi tiết
Quyết định 30/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 6 năm 2011 về chế độ thu lao đối với những người đã nghỉ hưu chữ chức danh lảnh đạo chuyên trách tại các hội
 (03-06-2011) Quyết định 30/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nghị định 45/2010/NĐ-CP 
(03-06-2011) | Xem chi tiết
Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống
 (04-04-2011) Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2011 
(04-04-2011) | Xem chi tiết
Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 03 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2011
(25-03-2011) | Xem chi tiết
Quyết định 130/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 Về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Ủ y Ban Mặt Trận Tổ Quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010
(04-09-2010) | Xem chi tiết
Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2010
(16-02-2010) | Xem chi tiết
Quyết định 97/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 07 năm 2009 Về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ
  Quyết định 97/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 07 năm 2009  
(28-09-2009) | Xem chi tiết
Quyết định 95/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 07 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “Đèn trời”
 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009   Quyết định 95/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 07 năm 2009
(18-07-2009) | Xem chi tiết
Quyết định Số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
 (06-06-2013) Quyết định Số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004
(06-06-2009) | Xem chi tiết
Quyết định 21/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 02 năm 2009 Về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường
  Quyết định 21/2009/QĐ-TTg  
(20-02-2009) | Xem chi tiết
Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2009 Về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh
  Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  
(20-02-2009) | Xem chi tiết
Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
  Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg  
(18-12-2008) | Xem chi tiết
Quyết định số 157/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 12 năm 2008 Về việc thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai
  Quyết định số 157/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  
(13-12-2008) | Xem chi tiết
Xem tiếp
Tuyên dương 12 tập thể và 07 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa đạo Phú Thọ Hòa.
Sáng ngày 28/6/2022, tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa đạo Phú Thọ Hòa thuộc địa phận phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận long trọng tổ chức Hội nghị tuyên dương “Gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Đến tham dự có ông Lê văn Thu - Ủy viên Thường trực/ Trưởng Ban Tuyên giáo – Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bà Huyền Tôn Nữ Diễm My – Phụ trách quận Tân Phú, ông Phạm Hưng Quốc Bảo – Phó Bí thư Thường trực Quận Ủy Tân Phú; bà Nguyễn Thị Chiên - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy/ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú, bà Trịnh Thị Mai Trinh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy/ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú và các ông bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể quận, chức sắc, chức việc các tôn giáo; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường. Đặc biệt là sự tham dự của 19 tập thể, cá nhân trong hệ thống Mặt trận quận là gương tiêu biểu được tuyên dương trong Hội nghị.
Phú Nhuận: tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Sáng ngày 22/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền chính sách đối ngoại tôn giáo cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các cơ sở Phật giáo trên địa bàn quận.
Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quận 4
Sáng ngày 11/6/2022, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương có buổi nói chuyện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nội dung chính về Chủ tịch Hồ Chí Minh với doanh nhân, trí thức, kiều bào.
Quận 4: tuyên dương 20 tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022
Sáng ngày 01/6/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Quận 4 tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí: Lê Văn Thu, Trưởng Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)