Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
(12-01-2017) | Xem chi tiết
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
 (30-10-2012) Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012
(26-10-2012) | Xem chi tiết
Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2010 Về việc tăng cường phối hợp với Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mớI
Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị này
(21-10-2010) | Xem chi tiết
Chỉ thị 1940/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2008 Về nhà, đất liên quan đến tôn giáo
  Chỉ thị 1940/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  
(31-01-2009) | Xem chi tiết
Chỉ thị 01/2005/CT-TTg ngày 04 tháng 2 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Về một số công tác đối với đạo Tin lành
  Chỉ thị 01/2005/CT-TTg ngày 04 tháng 2 năm 2005  
(09-01-2009) | Xem chi tiết
Chỉ thị 22/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 07 năm 2008 Về việc triển khai thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân
  Chỉ thị 22/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  
(06-01-2009) | Xem chi tiết
Chỉ thị 18/2000/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ Về tăng cường công tác dân vận
  Chỉ thị 18/2000/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2000  
(05-11-2008) | Xem chi tiết
Chỉ thị 18-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2007 của Ban Bí thư về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII
  Chỉ thị 18 của Ban bí thư  
(19-01-2008) | Xem chi tiết
Công điện 1317/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 9 năm 2007 vế An toàn giao thông
  Công điện 1317/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 9 năm 2007 vế An toàn giao thông  
(14-09-2007) | Xem chi tiết
Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề
  Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  
(05-09-2007) | Xem chi tiết
Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng ngày 24 tháng 8 năm 2007 về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước
  Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng  
(29-08-2007) | Xem chi tiết
Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII
  Bộ Chính trị đã có Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Chỉ thị nêu rõ, việc lựa chọn, hiệp thương giới thiệu để cử tri bầu được những người có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2007.  Toàn văn Chỉ thị như sau: The...
(01-02-2007) | Xem chi tiết
Chỉ thị 668 ngày 11/11/1994 của Thủ tướng về thực hiện chế độ nghỉ hưu
  Chỉ thị 668 năm 1994  
(26-10-2006) | Xem chi tiết
Chỉ thị số 18 năm 2002 của Thủ tướng về chấp hành quy định nghỉ hưu
  Chỉ thị số 18 năm 2002 của Thủ tướng  
(26-10-2006) | Xem chi tiết
Ban Bí thư ra chỉ thị về tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2006), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 04 về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng này.
(08-10-2006) | Xem chi tiết
Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ Tướng Chính phủ về phối hợp đồng bộ, kiên quyết chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
Việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục chỉ có thể đạt kết quả thực sự và bền vững nếu có sự chỉ đạo kiên quyết của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và có sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, tổ chức. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị
(10-09-2006) | Xem chi tiết
Chỉ thị của Thủ tướng về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định
Ngày 1-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 26/2006 về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định.
(03-08-2006) | Xem chi tiết
Xem tiếp
Quận 5 tổ chức hội nghị chuyên đề học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Hội nghị được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến tinh thần trách nhiệm của tổ chức Mặt trận, cán bộ Mặt trận hiện nay
Năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1969-2019) cũng là năm diễn ra đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Ghi Nhớ lời dặn của Bác, học tập tấm gương của Bác về tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ Mặt trận tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
Huyện Củ Chi triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Ngày 19/3/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
“Dân là gốc” tạo sức mạnh Đại đoàn kết Dân tộc
Tình yêu thương của Bác Hồ đối với dân, với nước thật bao la. Trong Di chúc Bác còn bộc bạch: “Suốt đời, tôi hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)