Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ngày 20 tháng 10 năm 2012
Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013
(10-12-2012) | Xem chi tiết
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012, ban hành ngày 16/7/2012 Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này
(16-07-2012) | Xem chi tiết
Pháp lệnh số 14/2011/UBTVQH12 ngày 19 tháng 02 năm 2011 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm của Tòa án nhân dân
Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
(03-07-2011) | Xem chi tiết
Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004 về tín ngưỡng, tôn giáo
Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2004. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này
(19-09-2010) | Xem chi tiết
Pháp lệnh về dân số sửa đổi năm 2008
  Pháp lệnh về dân số sửa đổi năm 2008   Pháp lệnh về dân số năm 2008
(17-04-2009) | Xem chi tiết
Pháp lệnh của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội số 10/2003/Pl-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 phòng, chống mại dâm
Pháp lệnh của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội số 10/2003
(14-09-2008) | Xem chi tiết
Pháp lệnh ưu đãi người có công (sửa đổi) năm 2007
Pháp lệnh ưu đãi người có công (sửa đổi) năm 2007
(17-08-2008) | Xem chi tiết
Pháp lệnh sửa đổi xử lý vi phạm hành chính năm 2008
  Pháp lệnh sửa đổi xử lý VPHC năm 2008   Pháp lệnh sửa đổi xử lý VPHC năm 2007   Pháp lệnh xử lý VPHC năm 2002
(05-05-2008) | Xem chi tiết
Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh
  Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
(30-08-2007) | Xem chi tiết
Pháp lệnh cán bộ công chức năm 1998 - Sửa đổi năm 2000 - Sửa đổi năm 2003
  Pháp lệnh cán bộ công chức năm 1998   Pháp lệnh cán bộ công chức năm 2000   Pháp lệnh cán bộ công chức năm 2003
(13-06-2007) | Xem chi tiết
Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
  Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấ
(29-05-2007) | Xem chi tiết
Pháp lệnh dự bị động viên năm 1996
HoatDongAnh/FileDinhKem/2006/11/phaplenhdubidongviennam1996.doc Pháp lệnh dự bị động viên
(14-11-2006) | Xem chi tiết
Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004
Pháp lệnh Dân quân tự vệ
(14-11-2006) | Xem chi tiết
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ban hành ngày 11/07/2005
Pháp lệnh này quy định về đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ.
(14-09-2006) | Xem chi tiết
Pháp lệnh của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội ngày 28 tháng 4 năm 2000 về Người Cao tuổi
Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2000.
(01-09-2006) | Xem chi tiết
Pháp lệnh Cựu Chiến Binh
Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
(20-08-2006) | Xem chi tiết
Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/06/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tín ngưỡng tôn giáo
Xem chi tiết file đính kèm
(10-06-2006) | Xem chi tiết
Xem tiếp
Quận Tân Phú: Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Tiếp tục phát huy việc tổ chức kể một mẫu chuyện hoặc một bài viết về Bác trong sinh hoạt tổ dân phố, mở rộng các hình thức tuyên truyền trong Nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện học tập và làm theo Bác trong các chức sắc, chức việc các tôn giáo
Quận 4 tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 và họp mặt cán bộ Mặt trận Xuân Mậu Tuất năm 2018
cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 tổ chức họp mặt cán bộ Mặt trận Xuân Mậu Tuất năm 2018.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 phối hợp Ban quản trị Hội quán Tuệ Thành tọa đàm “Giải pháp, kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Tại buổi tọa đàm có gần 20 ý kiến đóng góp, xây dựng, thảo luận để đánh giá thực trạng về tư tưởng của giới sinh viên người Hoa - Hội quán Tuệ Thành trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Quận 4, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm
Thông qua Hội nghị này, đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên hệ thống Mặt trận nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)