Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Bộ Luật Lao động năm 2012 (11-07-2012)
Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012
(11-07-2012) | Xem chi tiết
Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 (20-06-2012)
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013
(20-06-2012) | Xem chi tiết
Luật tố tụng hành chính năm 2010 (14-12-2011)
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
(14-12-2011) | Xem chi tiết
Luật Tố cáo năm 2011 (06-12-2011)
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011
(06-12-2011) | Xem chi tiết
Luật khiếu nại năm 2011 (06-12-2011)
Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.
(06-12-2011) | Xem chi tiết
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (15-12-2010)
  Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010  
(15-12-2010) | Xem chi tiết
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (15-12-2010)
  Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010  
(15-12-2010) | Xem chi tiết
Luật Viên Chức năm 2010 (07-12-2010)
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.
(07-12-2010) | Xem chi tiết
Luật Thanh Tra năm 2010 (07-12-2010)
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Luật thanh tra số 22/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.
(07-12-2010) | Xem chi tiết
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân sửa đổi năm 2010 (05-12-2010)
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
(05-12-2010) | Xem chi tiết
Luật bầu cử Hội đồng nhân dân năm 2003 (05-12-2010)
Luật này thay thế Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.
(05-12-2010) | Xem chi tiết
Luật Báo chí năm 1989 và được sửa đổi năm 1999 (13-09-2010)
  Luật Báo chí năm 1989 Luật Báo chí được sửa đổi năm 1999
(13-09-2010) | Xem chi tiết
Luật Người khuyết tật năm 2010 (20-07-2010)
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
(20-07-2010) | Xem chi tiết
Luật Nuôi con nuôi năm 2010 (20-07-2010)
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011
(20-07-2010) | Xem chi tiết
Luật Thi hành án hình sự năm 2010 (20-07-2010)
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011
(20-07-2010) | Xem chi tiết
Luật Dân quân Tự vệ năm 2009 (01-01-2010)
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009
(01-01-2010) | Xem chi tiết
Luật Người Cao tuổi năm 2009 (01-01-2010)
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009
(01-01-2010) | Xem chi tiết
Luật Khám chữa bệnh năm 2009 (01-01-2010)
Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009.
(01-01-2010) | Xem chi tiết
Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009 (01-01-2010)
 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.  Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2009 Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009 Luật Giáo dục năm 2005
(01-01-2010) | Xem chi tiết
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009 (30-07-2009)
  Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009  
(30-07-2009) | Xem chi tiết
Xem tiếp
Tân Bình tổ chức tọa đàm về bài báo “Dân vận”
“Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, buổi tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa tác phẩm “Dân vận” của Bác cũng như là định hướng cho công tác dân vận của Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thề trên địa bàn quận trong thời gian tới.
Quận 1 tổ chức tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho các chức sắc và đồng bào Phật giáo
Hội nghị đã tích cực tiếp nhận thông tin tuyên truyền, tham gia thảo luận và đề xuất một số nội dung, giải pháp liên quan đến việc triển khai thực hiện các chuyên đề, nhất là bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 31/8/2019, Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2019.
Huyện Nhà Bè tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)