Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị
Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
(17-04-2015) | Xem chi tiết
Kết luận số 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương
Kết luận số 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động "Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
(10-04-2015) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 46- HD/VPTW ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Văn Phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng
Hướng dẫn số 46- HD/VPTW ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Văn Phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam về tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
(09-02-2015) | Xem chi tiết
Thông tri số 31-TT/TU ngày 16/6/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy
Thông tri số 31-TT/TU ngày 16/6/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
(16-06-2014) | Xem chi tiết
Quy chế bầu cử trong Đảng
Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành theo Quyết định số Số: 244-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 09 tháng 6 năm 2014
(09-06-2014) | Xem chi tiết
Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI
Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
(09-06-2014) | Xem chi tiết
Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
(30-05-2014) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 30-HD/BDVTW ngày 10/02/2014 của Ban Dân vận Trung ương
Hướng dẫn số 30-HD/BDVTW ngày 10/02/2014 của Ban Dân vận Trung ương về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI)
(10-02-2014) | Xem chi tiết
Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban hành kèm theo quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam
(12-12-2013) | Xem chi tiết
Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị
Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị Về việc ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
(12-12-2013) | Xem chi tiết
Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị
Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
(12-12-2013) | Xem chi tiết
Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20/5/2013 của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019)
 (01-06-2013) Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20/5/2013 của Ban Bí Thư Trung Ương
(21-05-2013) | Xem chi tiết
Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ban Tuyên giáo Trung ương giúp Ban Bí thư nắm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị; kịp thời báo cáo Ban Bí thư về kết quả thực hiện theo thời gian 6 tháng và 1 năm, trước mắt là kết quả tổ chức đón tết Quý Tỵ.
(26-12-2012) | Xem chi tiết
Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
(04-12-2012) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 05-HD/TCTW ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Chế độ lương và phụ cấp quy định tại Hướng dẫn này được hưởng từ ngày 01-01-2011
(14-07-2011) | Xem chi tiết
Chỉ thị số 04 - CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng
Chỉ thị số 04 - CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
(10-07-2011) | Xem chi tiết
Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Thành ủy
Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội
(22-06-2011) | Xem chi tiết
Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị ngày 14 tháng 5 năm 2011
Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị ngày 14 tháng 5 năm 2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
(14-05-2011) | Xem chi tiết
Quyết định số 286-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức
  Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08 tháng 2 năm 2010  
(12-11-2010) | Xem chi tiết
Chỉ thị Số: 46-CT/TW của Ban bí thư ngày 27 tháng 7 năm 2010
Chỉ thị Số: 46-CT/TW của Ban bí thư ngày 27 tháng 7 năm 2010 Về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội
(27-07-2010) | Xem chi tiết
Xem tiếp
Thủ Đức khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn kết việc xây dựng công viên
Sáng 6/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” gắn kết việc xây dựng công viên tại khuôn viên trụ sở Ủy ban MTTQ Thủ Đức, số 46 Thống Nhất, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức.
Khánh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Phước Khánh xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi
Sáng ngày 20/02/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi phối hợp với chùa Phước Khánh, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi tổ chức Lễ ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
Tổ đình Phụng Sơn – Cơ sở tôn giáo thứ năm trên trên địa bàn Quận 11 ra mắt “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh”
Qua thời gian tuyên truyền, vận động của Cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường 02, sáng ngày 17/02/2023, Tổ đình Phụng Sơn phường 02, quận 11 đã chính thức tổ chức lễ ra mắt “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh”.
Phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức Tổ chức Lễ ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Chùa An Lạc
Sáng ngày 17/02/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Binh Chánh, thành phố Thủ Đức cùng với các tổ chức thành viên của Mặt trận phường phối hợp vận động Chùa An Lạc tổ chức lễ ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Chùa An Lạc.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)