Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Văn bản pháp luật liên quan > Categories

Category : V��n b���n kh��c

March 06
Quyết định số: 787/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy  về thực hiện Cuộc vận động "Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố s
October 24
Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 10 năm 2015
December 04
Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
July 16
Công văn số 3440/UBND-VX ngày 16/7/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
August 18
Quyết định Số 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
July 28
Công văn số 3644/UBND-VX ngày 25 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Phường năm 2012
February 21
Quyết định số 6039/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH HỘI
September 21
Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố hồ Chí Minh Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban công tác Người cao tuổi Thành phố
August 25
Thông báo số 26-TB/TW ngày 9/5/2011 của Ban Bí Thư về sơ kết chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí Thư (khoá IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”
June 09
Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Lễ mít-tinh quốc gia hưởng ứng Ngày đại dương thế giới (ngày 8-6) và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2011 (từ 1-6 đến 8-6)
1 - 10Next