Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
5
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
Các văn bản liên quan đến đại hộiThứ 2, Ngày 30/09/2013, 15:05

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Số lượt người xem: 0Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Nhớ lời Bác dạy: Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi
Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. Vì vậy cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân, Phải lãnh đạo tổ chức, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm
Nhân khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Suy nghĩ về thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Là đảng viên, chúng ta đều hiểu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Ngày 3/2/1930 Đảng ta được thành lập. Trải qua 86 năm (1930 – 2016) xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Kỷ niệm 70 năm Quốc hội Khóa đầu tiên (06/01/1946-06/01/2016): Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử bầu cử Quốc Hội Khóa đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 06/01/1946, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ của nước ta
Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí bồi dưỡng nhân tài
Người viết thư kêu gọi chống nạn thất học gửi đồng bào: “Quốc dân Việt Nam! Muốn giữ vững nền độc lập. Muốn làm cho dân mạnh, nước giàu. Mọi người Việt Nam phải biết quyền lợi của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà...”
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)