Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
7
4
1
9
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
7
9
Các văn bản liên quan đến đại hộiThứ 2, Ngày 19/11/2012, 15:00

Hướng dẫn Số 15-HD/BTCTW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Ban tổ chức Trung ương VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT SỐ 42-NQ/TW NGÀY 30/11/2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA IX) VÀ KẾT LUẬN SỐ 24-KL/TW NGÀY 05/6/2012 CỦA BỘ CHÍ


Số lượt người xem: 0Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Quận 6 tổ chức hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/BCT giai đoạn 2011 – 2015 và năm 2015
Mặt trận Tổ quốc Quận đăng ký thực hiện các mô hình để thực hiện làm theo, cụ thể: năm 2011 với công trình “Chăm lo dân nghèo quận 6”; năm 2012 với công trình “Tương trợ 132 hộ nghèo có hòan cảnh đặc biệt khó khăn”; năm 2013 với công trình “Chăm lo dân nghèo”; năm 2014 công trình “Hỗ trợ chăm lo cho dân nghèo quận 6”; năm 2015 đăng ký công trình “Vì người nghèo”.
Hồ Chí Minh suốt đời vì nước, vì dân
Dân tộc ta đã đúc kết một chân lý nổi tiếng: có nhân, có trí, có anh hùng. Đảng ta, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam yêu nước đều có sẵn những nhân tố tốt đẹp ấy.
Tân Bình tổng kết 4 năm chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 – 2015.
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý của hệ thống mặt trận nên đạt kết quả cao cả về số lượng và chất lượng; giúp cho đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức và hành động, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống mẫu mực, trong sáng, ứng xử văn minh, lịch sự trong làm việc, biết sâu sát và lắng nghe cơ sở, tận tình trong hướng dẫn, khiêm tốn trong tiếp thu góp ý của cơ sở, tiên phong gương mẫu làm nòng cốt trong việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận.
Nói và làm theo gương Bác Hồ
Nêu gương là một trong những nguyên tắc của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Nói thì phải làm. Nói ít làm nhiều. Nói được nhất định phải làm được và phải luôn thật sự là tấm gương sáng về đạo đức
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)