Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII
Điều lệ này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 năm 2014 nhất trí thông qua
(28-09-2014) | Xem chi tiết
Các hoạt động liên quan đến đại hội
Các hoạt động liên quan đến đại hội
(23-09-2014) | Xem chi tiết
Công văn số 4820/UBND-VX ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Công văn số 4820/UBND-VX ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII
(19-09-2014) | Xem chi tiết
Tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019)
Tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019)
(06-09-2014) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 27 /KH-MTTQ-BTT ngày 13 tháng 3 năm 2014
Kế hoạch số 27 /KH-MTTQ-BTT ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2014 - 2019
(13-03-2014) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 128/KH-MTTQ-BTT ngày 11 tháng 11 năm 2013
Kế hoạch số 128/KH-MTTQ-BTT ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tổ chức duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc quận, huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019
(11-11-2013) | Xem chi tiết
Đề cương xây dựng đề án nhân sự Ủy ban MTTQ quận, huyện nhiệm kỳ 2014-2019
Đề cương xây dựng đề án nhân sự Ủy ban MTTQ quận, huyện nhiệm kỳ 2014-2019
(12-10-2013) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 10 /HD-MTTQ-BTT ngày 08 tháng 10 năm 2013
Hướng dẫn số 10 /HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 10 năm 2013 về Góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(08-10-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền số 116/KH-UBMT-TBTT ngày 07 tháng 10 năm 2013
Kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền số 116/KH-UBMT-TBTT ngày 07 tháng 10 năm 2013 về Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2014 – 2019
(07-10-2013) | Xem chi tiết
Các văn bản về chương trình Đại hội, Quyết định chuẩn y, danh sách BTT, danh sách thành viên Uỷ ban nhiệm kỳ mới
Các văn bản về chương trình Đại hội, Quyết định chuẩn y, danh sách BTT, danh sách thành viên Uỷ ban nhiệm kỳ mới
(01-10-2013) | Xem chi tiết
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Điều lệ này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 năm 2009 nhất trí thông qua.
(30-09-2013) | Xem chi tiết
Công văn số 3828/MTTW-BTT ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Công văn số 3828/MTTW-BTT ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam V/v góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(24-09-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 104 /KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố về Tổ chức phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở, quận, huyện; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Kế hoạch số 104 /KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2013
(09-09-2013) | Xem chi tiết
Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII
Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(09-09-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 103 /KH-MTTQ-BTT ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố về Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII n
Kế hoạch số 103 /KH-MTTQ-BTT ngày 06 tháng 9 năm 2013
(07-09-2013) | Xem chi tiết
Công văn 639 / MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố Về xét đề nghị khen thưởng hình thức Bằng khen Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhân Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở, quận, huyện nhiệm k
Công văn 639 / MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2013
(05-09-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 89 /KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố về Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã, thị trấn nhiệm kỳ (2013-2018) trọng tâm là các đơn vị làm điểm
Kế hoạch số 89 /KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2013
(20-08-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 77 /KH-MTTQ ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở và quận, huyện tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần
Kế hoạch số 77 /KH-MTTQ ngày 31 tháng 7 năm 2013
(31-07-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 371/KH-MTTW-BTT ngày 29 tháng 7 năm 2013
Kế hoạch số 371/KH-MTTW-BTT ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII
(29-07-2013) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 89 - HD/BTGTW ngày 26/7/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Hướng dẫn số 89 - HD/BTGTW ngày 26/7/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII
(26-07-2013) | Xem chi tiết
Xem tiếp
Tân Bình: phối hợp tuyên truyền xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến các giới Nhân dân
Ngày 24/3, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến hơn 80 đại biểu là các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo; cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc và đại diện thường trực Hội doanh nghiệp quận
Thủ Đức khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn kết việc xây dựng công viên
Sáng 6/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” gắn kết việc xây dựng công viên tại khuôn viên trụ sở Ủy ban MTTQ Thủ Đức, số 46 Thống Nhất, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức.
Khánh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Phước Khánh xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi
Sáng ngày 20/02/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi phối hợp với chùa Phước Khánh, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi tổ chức Lễ ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
Tổ đình Phụng Sơn – Cơ sở tôn giáo thứ năm trên trên địa bàn Quận 11 ra mắt “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh”
Qua thời gian tuyên truyền, vận động của Cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường 02, sáng ngày 17/02/2023, Tổ đình Phụng Sơn phường 02, quận 11 đã chính thức tổ chức lễ ra mắt “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh”.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)