Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tiến tới Ðại hội MTTQ các cấp NK 2013 - 2018 > Categories

Category : C��c ho���t �����ng �����i h���i MTTQ c��c c���p NK 2013 - 2018

January 16
Phường 3, 14, quận Tân Bình tổ chức thành công Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam
January 07
Đại hội Đại biểu ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cát Lái, quận 2
January 06
Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Kiên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024
December 29
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Chánh, nhiệm kỳ 2019-2024
December 18
Hướng về khu phố để triển khai các cuộc vận động
December 16
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 10 QUẬN 6
December 11
Tin Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Phường 12 Quận 5 Lần thứ XV nhiệm kỳ 2019 - 2024
September 29
Đêm biểu diễn nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019
September 28
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2014 – 2019) thành công tốt đẹp
September 25
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 8 kỳ đại hội
1 - 10Next