Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Văn hoá - Xã hộiThứ 7, Ngày 25/07/2009, 15:05

Vài nét về Công hội đầu tiên ở Sài Gòn – Tiền thân của tổ chức Công đoàn ngày nay

 

Trong đại chiến thế giới lần thứ nhất (1897-1914), dưới sự cai trị của thực dân phong kiến, hàng vạn lính thợ Việt Nam bị tuyển mộ sang Pháp làm việc nên đã có cơ hội tiếp xúc với phong trào đấu tranh của công nhân Pháp. Sau chiến tranh trở về nước, họ chẳng những góp phần đáng kể vào số lượng giai cấp công nhân Việt Nam mà còn mang đến cho phong trào công nhân trong nước nhiều kinh nghiệm đấu tranh và những tư tưởng tiên tiến của thời đại, mang lại cho phong trào công nhân Việt Nam một khí thế mới và sự đổi mới về chất.

Sau Thế chiến đó, thực dân Pháp đổ vào các nước Đông Dương nhiều vốn đầu tư. Nhiều ngành công nghiệp chủ yếu là khai thác mỏ, đồn điền cao su và sản xuất công nghiệp phát triển nhanh là nguyên nhân thúc đẩy nhanh chóng việc tăng số lượng đội ngũ công nhân Việt Nam từ 10 vạn lên 22 vạn năm 1929.

Tất cả những yếu tố bên trong và bên ngoài nói trên đã thúc đẩy phong trào công nhân nước ta phát triển mạnh mẽ trong những năm 1919-1925, dẫn đến sự xuất hiện tổ chức công đoàn sơ khai trong phong trào công nhân Việt Nam, mà người trực tiếp sáng lập là thơ máy Tôn Đưc Thắng.

Sau khi tham gia ủng hộ Cách mạng tháng Mười Nga bằng hành động kéo cờ phản chiến ở Hắc Hải, lính thủy công nhân Tôn Đức Thắng bị trục xuất ra khỏi nước Pháp tại cảng Marseille trên bờ biển miền Nam nước Pháp. Lúc đó, Bác Tôn là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp như Bác Hồ, sinh hoạt trong Công hội đỏ Pháp với số đông công nhân cảng và lính thủy trên các chiến hạm. Năm 1920 Bác Tôn về đến Sài Gòn liền bắt tay vào việc thành lập Công hội bí mật khi làm việc cho hãng Kroff. Trụ sở của Công hội bí mật đặt ở đình Bình Đông trên một cù lao hoang vu giữa sông Bà Tàng (nay thuộc quận 8), nằm ở cuối kinh Tàu Hủ từ quận 4 chảy xuống miền Tây.

Ở nhà truyền thống bên cạnh đình Bình Đông và nhà tưởng niệm Bác Tôn Đức Thắng có treo tấm bảng ghi tên các ủy viên của Ban chấp hành Công hội bí mật lúc đó , như sau :

                 Hội trưởng : Tôn Đức Thắng (Thợ máy hãng Kroff)

                 Hội phó : Nguyễn Văn Cân (Thợ nguội hãng Faci)

                 Thư ký : Mạnh (Thợ vẽ nhà đèn Chơ Quán)…

Mục đích của Hội lúc đó là “tương trợ nhau, đấu tranh bênh vực quyền lợi cho công nhân, đấu tranh chống đế quốc tư bản”. Kinh phí của Hội do anh em hội viên đóng góp, tùy theo khả năng, thường mỗi tháng góp một ngày lương trở xuống. Hội hoạt động chủ yếu ở  khu vực Sài Gòn – Chợ Lớn. Bên cạnh tấm bảng ghi Ban chấp hành Công hội, còn có tấm bảng ghi lời nói của Bác Hồ về tổ chức Công hội này :”Tổ chức Công hội, trước hết là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi của công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới.”

Vì có mục tiêu đấu tranh đúng đắn phù hợp với nguyện vọng của công nhân, lao động lúc đó nên Hội ngày một phát triển. Đến năm 1925 Hội có trên 300 hội viên. Mặc dù phải hoạt động bí mật, tổ chức Công hội vẫn đi sát cuộc sống của công nhân, lao động. Nhờ vậy, nó đã góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn. Trong những năm đầu mới thành lập, đến năm 1924-1925, Công hội trở thành linh hồn của các phong trào đình công, bãi công mang tính chất đấu tranh cách mạng của nhân dân trong cả nước.

Từ đó, nó đã thúc đầy thêm cho các hoạt động mang tính Đảng Cộng sản thế giới, liên kết chặt chẽ với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân dân bằng các tài liệu, sách báo được gởi về từ nước ngoài có nội dung kêu gọi đấu tranh chống thực dân, đế quốc và phong kiến của chủ nghĩa Mác – Lênin mà Nguyễn Ái Quốc chuyển về và một số nhà cách mạng ban đầu du học nước ngoài của phong trào cộng sản, công nhân thế giới về Sài Gon hoạt động bí mật.

Chính Nguyễn Ái Quốc đã giới thiệu tổ chức Công hội này và người sáng lập ra nó là Tôn Đức Thắng cho những người yêu nước, có tinh thần cộng sản từ nước ngòai trở về Sài Gòn. Ở nhà truyền thống đình Bình Đông có tấm bảng ghi lại lời dặn dò của Bác Hồ với người Việt Nam từ hải ngoai có dịp về Sài Gòn hoạt động bí mật, như sau :

 “Về đến Sài Gòn, cố tìm anh thợ máy Tôn Đức Thắng, người Nam Bộ, đã tham gia vụ phản chiến của lính thủy Pháp ở Biển Đen, cần phải có cơ sở của công nhân.”.

Công hội nói trên do Bác Tôn tổ chức đến năm 1925 thì tự giải tán để chuyển sang tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội do Bác Hồ thành lập ở Quảng Châu (Trung Quốc). Sau Công hội là thời kỳ các tổ chức của Đảng cộng sản bắt đầu hoạt động ở Sài Gòn và miền Nam. Đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đại diện cho Quốc tế Cộng sản tiến hành hợp nhất ba tổ chức Đảng lại với nhau, trở thành Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Trong khi Công hội ở Sài Gòn giải tán thì lại phát triển ở Vinh (Nghệ An) và miền Bắc do Đông Dương Cộng sản Đảng (một trong ba tổ chức Đảng lúc bấy giờ) đã tổ chức thành hệ thống Công hội đỏ từ cơ sở lên tỉnh, thành phố. Và Đảng này đã triệu tập Đại hội thành lập Tổng công hội đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28/7/1929 do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đứng đầu.

Sau khi có Đảng hợp nhất, tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất ra đời thì Tổng công hội trở thành Hội công nhân từ phản đế đến cứu quốc là thành viên của Mặt trận. Đến khi Nguyễn Ái Quốc về nước, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 tháng 5/1941 thành lập Mặt trận Việt Minh thì Hội công nhân phản đế chuyển thành Hội công nhân Cứu quốc thuộc Mặt trận Việt Minh hoạt động ở miền Bắc. Còn ở Nam, tháng 4/1945 xứ ủy Nam Kỳ cho thành lập Tổng Công hội. Tới Nam Bộ kháng chiến, ngày 24/8/1945, Tổng công hội đổi thành “Tổng Công đoàn Nam Bộ”.

Cách mạng tháng Tám thắng lợi, một vấn đề cần thiết đặt ra là phải nhanh chóng thống nhất tổ chức Công nhân Cứu quốc trong cả nước. Thực hiện nhiệm vụ trên, tháng 3/1946 Hội nghị đại biểu công nhân Trung Nam Bắc đã gọp tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tổ chức quần chúng của giai cấp công nhân Việt Nam được thống nhất về mặt tổ chức trên phạm vi cả nước.

Ngày 20/6/1946, tại số nhà 51 phố Hàng Bồ - Hà Nội (nay là trụ sở báo Lao Động) Hội nghị công nhân cứu quốc họp quyết định đổi tên Hội Công nhân Cứu quốc thành công đoàn và quyết định thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như tên gọi ngày nay sau khi có lần đổi thành Công đoàn Việt Nam.

Như vậy, Công hội ở Sài Gòn – Chợ lớn do Bác Tôn sáng lập từ trước ngày có Đảng Cộng sản Việt Nam là tiền thân của tổ chức Công đoàn ngày nay đã có một quá trình phát triển mạnh mẽ qua hai thời kỳ kháng chiến được Đảng lãnh đạo tham gia đấu tranh cách mạng lấy giai cấp công nhân làm lực lượng chủ yếu gắn bó và liên minh với lực lượng nông nhân trong cả nước đã làm nên sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi sự cai trị áp bức bóc lột của thực dân đế quốc và thống nhất đất nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội vẻ vang như ngày nay.

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ghi ở phần mở đầu trân trọng như sau :”Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.

Nhà tưởng niệm Bác Tôn Đức Thằng bên cạnh đình Bình Đông

Bác Hồ và Bác Tôn luôn là hai nhân vật kỳ tài của giai cấp công nhân Việt Nam

Cổng đình Bình Đông ở cù lao giữa sông bà Tàng (Quận 8)

Bài, ảnh : Vương Liêm


Số lượt người xem: 2Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Bình Thạnh - Phối hợp tổ chức triển lãm bộ ảnh “50 năm vững bước theo Người”
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019). Sáng ngày 14/8/2019, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban nhân dân quận phối hợp tổ chức triển lãm bộ ảnh “50 năm vững bước theo Người” bộ ảnh Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quận 4 tổ chức Hội thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Kết quả Hội thi: tập thể đơn vị Phường 8 đạt giải nhất; giải nhì tập thể đơn vị Phường 12; giải ba tập thể đơn vị Phường 3 và Phường 6; giải khuyến khích gồm: tập thể đơn vị Phường 10, Phường 15 và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4; giải phong trào tập thể đơn vị Phường 5.
Hội thi “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” năm 2019
Tham gia Hội thi có 12 đội là cán bộ Mặt trận, lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Cựu chiến binh, công đoàn viên cơ sở đang làm việc và sinh sống trên địa bàn quận Tân Phú. Các đội thi trải qua các nội dung như: phần thi tự giới thiệu, phần thi trắc nghiệm và phần thi kể chuyện gương sáng về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ Đoàn, cán bộ Hội, hội viên, công đoàn viên và nhân dân.
Quận 7 tổ chức hành trình về nguồn “Theo dấu chân Người”
Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQVN Quận 7 đã tổ chức dâng hương dâng hoa báo công với Bác về tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7 và 10 phường nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đoàn đã tham quan tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan tìm hiểu di tích Trường Dục Thanh, đây là ngôi trường Bác đã dừng chân dạy học một thời gian trước khi vào Sài Gòn trong chuyến xuất ngoại tìm đường cứu nước
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)