Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin khác > Posts
 

 Posts

 

November, 2019

November 25
Quận 10 tổ chức đi bộ đồng hành  gây quỹ nhân tháng cao điểm “Vì Người Nghèo"
November 22
Quận 4 tổ chức hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện giảm nghèo bền vững”
November 21
Mặt trận quận Tân Phú vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường
November 13
Cụm thi đua 3 Tổ chức Hội nghị chuyên đề
November 12
Quận 11 tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm phối hợp bảo vệ môi trường  ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020
November 10
Tân Phú tổ chức Hội chợ “Ẩm thực chay”  nhằm vận động ủng hộ  Quỹ “Vì người nghèo” Lần thứ I năm 2019
November 10
Phật tử Chùa Từ Tân hào hứng tham gia Hội thi về Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của BTV Thành ủy
November 08
Phát huy vai trò chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong vận động đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ môi trường
November 08
Sơ kết 01 năm Cuộc vận động  “Người dân Quận 2 không xả rác ra đường và kênh, rạch, vì Quận 2 xanh – sạch – đẹp và giảm ngập nước
November 06
Phường Phước Long A mở lối đi riêng qua mô hình mới trong công tác Xây dựng quỹ “Vì người nghèo”
1 - 10Next